Zarflar – Adverbs – ingilizcede Zarflar – Adverbs anlamı

09 Ekim 2013 | By admin | Filed in: İngilizce Gramer Dersleri.

ZARFLAR / ADVERBS

Tekrarlılık Gösteren Zarflar ( Adverbs of Frequency )

always daima
sometimes bazen
occasionally ara sıra
usually genellikle , umumiyetle
generally genellikle
frequently sık sık
seldom nadiren
rarely nadiren , seyrekçe

Örnekler ( examples ) :

We always eat breakfeast at home. I seldom take a bus to school. We are often at home after school. He rarely drinks cola. They usually go for a walk in the park.

Ever & Never

Ever : Hiç anlamında genellikle sorularda kullanılır.Yanıtlarda ise , olumsuz cümlelerde kullanılır.

Örnek ( example ) :

Do you ever watch TV in the morning ?

Never : Sadece yanıtlarda kullanılır ve hiç / asla gibi anlam verir, cümleyi olumsuz yapar.

Örnek ( example ) :

He is never lazy , but he is sometimes careless.

Still , Already , Yet

Still : Halen / Hala anlamında soru , olumlu ve olumsuz cümlelerde kullanılır.

Örnek ( example ) :

He still lives in İzmir.

Do you still study French with the same teacher ?

They still cant speak English.

Already : Şu anda , Hali hazırda anlamına gelen bu deyim genel olarak olumlu cümlelerde kullanılır.

Örnek ( example ) :

I have already seen her.

Yet :Soru ve olumsuz cümlelerde , cüümle sonuna getirilir ve henüz , daha şu ana kadar vbz. anlamlar verir.

Örnek ( example ) :

Havent you set the table yet ?

I havent driven your car yet.

Too , Any More , Very , Enough

Too :Çok aşırı anlamına gelen bu sözcük sıfatların önüne gelir ve anlamını niteler.Cümlede olumsuz bir anlam verir.

Örnek ( example ) :

The water is too cold.

The problem is too diffucult.

Any more : Artık… anlamı verir.Olumsuz cümlelerde cümle sonunda kullanılır.

Örnek ( example ) :

English isnt diffucult for me any more.

Very : Çok anlamına gelen bu kelime sıfatların önüne gelir ve anlamı niteler.Cümlelerde genellikle olumlu anlam verir.

Örnek ( example ) :

The water is very cold.

Enough : Yeterli anlamına gelen bu kelime sıfatlardan sonra konur cümlede olumlu bir anlam verir.

Örnek ( example ) :

The ice is thick enough for skating.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Bir önceki yazımız olan 7-10 SENTENCE ADVERBS başlıklı makalemizde SENTENCE ADVERBS hakkında bilgiler verilmektedir.


Tags: , ,

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir