This, That, These, Those

14 Mart 2014 | By admin | Filed in: Elementary.

THIS, THAT, THESE, THOSE

1.İşlev

İşaret zamirleri this bu, that şu, these bunlar, thoseşunlar , konuşmacının nesne veya insanla olan münasebetini bildirirler. This (singular) and these (plural) nesne veya insanın konuşmacıya yakın olduğunu bildirir. That (singular tekil) and those (plural çoğul) nesne veya insanın konuşmacıya uzak olduğunu bildirir. Bu fiziksel yakınlık ya da uzaklık olabilir. Örneğin:

Who owns that house? (uzak) Şu evin sahibi kim? Is this Johns house? (yakın) Bu Johnun evi mi?

Ya da bu psikolojik bir uzaklık da olabilir. Örneğin:

Thats nothing to do with me.. (uzak) Benimle hiçbir alakası yok This is a nice surprise! (yakın) Bu ne güzel bir sürpriz!

2.Kullanım

a) Before the noun. (İsimden önce) b) Before the word one. (one kelimesinden önce) c) Before an adjective + noun. (Sıfat + isimden önce) d) Alone when the noun is understood. (İsim önceden biliniyor ve anlaşılıyorsa tek başına kullanılabilir.)

Örnekler:

a)This car looks cleaner than that one. b) This old world keeps turning round c) Do you remember that wonderful day in June? d) Ill never forget this.

Alıştırmalar: Fill in the correct words in the following sentences (this, that, these, or those). 1. I dont like this that these those seat. Im going to move to this that these those one, in the front. 2. Is this that these those your purse? You left it on this that these those bench over there. 3. this that these those shoes are not comfortable. May I try on this that these those? Quiz: 4. I dont like this these those movie. 5. this that these pants are the wrong color. Answers: 1. this/that 2. this/that 3. These/those 4. this 5. these

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Bir önceki yazımız olan Irregular Verbs başlıklı makalemizde Düzensiz Fiiller ve IRREGULAR VERBS hakkında bilgiler verilmektedir.


Tags: , , ,

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir