Archives: Pre-Intermediate

Countables and Uncountables – Sayılabilen / Sayılamayan İsimler

13 Temmuz 2013 by admin | No Comments | Filed in Pre-Intermediate

Seviye : Elementary – Başlangıç Konu : Countables and Uncountables (Sayılabilen ve sayılamayan isimler) İngilizcede isimler sayılabilen ve sayılamayan olarak ikiye ayrılır ve cümle içindeki kullanımları farklıdır. Sayılamayan isimler her zaman için tekil kabul edilir. Örneğin İngilizcede saç kelimesi uncountabledır yani sayılamaz. Bu yüzden asla s takısı alarak çoğul yapılamaz. Halbuki Türkçede biz saçlar diyebiliriz. […]

Tags:

There is / There are (Var / Varlar)

20 Mayıs 2013 by admin | No Comments | Filed in Pre-Intermediate

Seviye : Elementary – Başlangıç Üstü   Konu : There is / There are There is / there are Türkçede var kelimesinin karşılığıdır. Tekiller ve sayılamayan isimler için there is, çoğullar içinse there are kullanılır. SINGULAR (Tekil ve sayılamayanlar) there is…. (theres) is there…) there is not (there isnt) There is a big tree in […]

Tags:

Adverbs – Zarflar

23 Şubat 2013 by admin | No Comments | Filed in Pre-Intermediate

Seviye : Elementary – Başlangıç Konu : Adverbs ● Zarflar (adverb) eylemleri niteler. Eylemlerin nasıl yapıldığı hakkında bilgi verirler. Örnek: How does he she work? – She works beautifully. /  (O) Nasıl çalışıyor. Çok güzel Çalışıyor   Kural: Zarflar genellikle -ly sonekinin bir sıfata eklenmesiyle oluşturulur. Example:  careful/carefully dikkatli-dikkatlice/dikkatli bir şekilde Dikkat! Bazı sıfatlar zarf haline […]

Tags: