Kategori arşivi: Pre-Intermediate

Countables and Uncountables – Sayılabilen / Sayılamayan İsimler

chart 256x2511 Countables and Uncountables   Sayılabilen / Sayılamayan İsimler Seviye : Elementary – Başlangıç

uye listesi11 Countables and Uncountables   Sayılabilen / Sayılamayan İsimler Konu : Countables and Uncountables

(Sayılabilen ve sayılamayan isimler) İngilizcede isimler sayılabilen ve sayılamayan olarak ikiye ayrılır ve cümle içindeki kullanımları farklıdır. Sayılamayan isimler her zaman için tekil kabul edilir. Örneğin İngilizcede saç kelimesi uncountabledır yani sayılamaz. Bu yüzden asla s takısı alarak çoğul yapılamaz. Halbuki Türkçede biz saçlar diyebiliriz. Aynı şekilde su, pirinç ve benzeri kelimeler hep tekil kullanılmak zorundadır. Aynı şekilde sayılamayan kelimelerin başında a veya an artikelini de kullanamayız. Çünkü a bir anlamına gelir. EXAMPLES There is a pencil on the table. There are 4 pencils on the table. (pencil kelimesi sayılabilen isim olduğu için çoğul olarak kullanılabilir.) There is some water in the glass. (su kelimesi sayılamaz olduğu için asla there are kalıbıyla kullanılamaz. SOME UNCOUNTABLE NOUNS (Bazı sayılamayan isimler) water hair money bread coke coffee milk air weather cake

Gelen Aramalar: countables and uncountables konu anlatımı,countables and uncountables,PRE İNDERMEDİATE 10 SINIF VİDEOLU İNGİLİZCE KONU ANLATIMI,pre intermediate konu,ABC ingilizce countables and uncountables konu anlatımı,countables uncountbles,ingilizce konu anlatımı 9 sınıf countables,pre intermediate seviyesi ne demek,sayılabilen sayılamayan ingilizce test

There is / There are (Var / Varlar)

chart 256x2516 There is / There are (Var / Varlar) Seviye : Elementary – Başlangıç Üstü
2 tp 14 There is / There are (Var / Varlar)2 tp 24 There is / There are (Var / Varlar)
 

uye listesi16 There is / There are (Var / Varlar) Konu : There is / There are

There is / there are Türkçede var kelimesinin karşılığıdır. Tekiller ve

sayılamayan isimler için there is, çoğullar içinse there are kullanılır. SINGULAR (Tekil ve sayılamayanlar) there is…. (theres) is there…) there is not (there isnt) There is a big tree in the garden. (Bahçede büyük bir ağaç vardır.) There is a good programme on TV tonight. (Bu gece televizyonda güzel bir

program var.) Excuse me, is there a good hotel near here? (Afedersiniz, buralarda güzel bir

otel var mı?) There isnt any money in the bag. (Çantada hiç para yok.) PLURAL (Çoğul) there are…. are there…? there are not… (there arent) There are some big trees in the garden. (Bahçede birkaç tane büyük ağaç var.) There are a lot of people in the school. (Okulda bir sürü insan var.) Are there any books on the table? (Masanın üzerinde hiç kitap var mı?) Yes, there are. / No, there arent. How many students are there in the classroom? (Bu sınıfta kaç tane öğrenci var?) THERE IS AND IT IS There is a vase on the table. (Masanın üzerinde bir vazo var.) Bu cümlede Its a vase on the table diyemeyiz. AMA I like this vase. Its very expensive. (Bu vazoyu seviyorum. O çok pahalı.) Bu örnekte de there is kalıbını kullanamayız.

Gelen Aramalar: Pre-intermediate

Adverbs – Zarflar

chart 256x254 Adverbs   Zarflar Seviye : Elementary – Başlangıç

uye listesi4 Adverbs   Zarflar Konu : Adverbs

● Zarflar (adverb) eylemleri niteler. Eylemlerin nasıl yapıldığı hakkında bilgi verirler. Örnek: How does he she work? – She works beautifully. /  (O) Nasıl çalışıyor. Çok güzel Çalışıyor   Kural: Zarflar genellikle -ly sonekinin bir sıfata eklenmesiyle oluşturulur. Example:  careful/carefully dikkatli-dikkatlice/dikkatli bir şekilde Dikkat!

  • Bazı sıfatlar zarf haline dönüştüğünde değişmez. Bunların en önemlileri şunlardır: fast (hızlı) - fast (hızlıca, hızlı bir şekilde), hard (zor) – hard (zor bir şekilde)
  • Good (iyi) muhtemelen en önemli istisnadır. good sıfatının zarf formu well (iyi bir şekilde)dir. Bu sıklıkla hatalı kullanan bir zarftır!

YANLIŞ!!: He plays football good. DOĞRU: He plays fottball well. Kural: Zarflar aynı zamanda bir sıfatı da nitelerler. Bu durumda zarf söz konusu sıfattan önce kullanılır. Örnek: She is extremely happy. They are absolutely sure. Dikkat!

  • Temel bir sıfatın derecesi artırılmış formuyla very kullanmayın. Örnek: good – fantastic

YANLIŞ!!: He is a very handsome man. Kural: Sıklık zarfları (adverbs of frequency) (herzaman (always), asla (never), bazen (sometimes), sık sık (often) vs.) genellikle ana eylemden önce gelir. Örnek: He is often late for work. (Sık Sık İşe Geç Kalır) Do you always go to cafe?  (Daima Kafeyemi Gidersin) They dont usually work on weekend (Onlar Genellikle Hafta Sonu Çalışmaz)

Gelen Aramalar: pre intermediate konuları,pre intermediate konu anlatımı,6 sınıf ingilizce would you like konu anlatımı,pre intermediate grammar konu anlatımı,intermediate konuları,ingilizce pre intermediate konuları,pre-intermediate konuları,ingilizce davetiyeye olumlu ve olumsuz örnekler 6 sınıf,pre intermediate konu anlatımı video,ingilizce pre intermediate konu anlatımı