Kategori arşivi: Pre-Intermediate

Question Words – Soru Kelimeleri

chart 256x251 Question Words   Soru Kelimeleri Seviye : Elementary – Başlangıç Üstü

uye listesi1 Question Words   Soru Kelimeleri Konu : Question Words

What:                  ne

Where:                nerede, nereye

When:                 ne zaman

Who:                   kim

Whom:                kimi, kime

From whom:        kimden

With whom:         kiminle

To whom:            kime

Whose:                kimin

Which:                 hangi

How:                    nasıl

Why:                   niçin

How many:          kaç tane, ne kadar, kaç (sayılabilenler için)

How much:          kaç tane, ne kadar, kaç (Sayılamayanlar için)

How long:            ne kadar (zamanı sorar)

How far:              ne kadar (mesafeyi sorar)

How often:          ne kadar (frekansı sorar)

İsim cümleciklerinde QWların kullanımını, normal soru cümleleri ile karıştırmamak gerekir. Bir soru cümlesinde QWlar daima cümlenin başında söylenir ve cümle sonunda soru işareti vardır. Sour sözcüğü olsun veya olmasın bir soru cümlesinde yardımcı fiil vardır ve özneden önce yazılır. Bazen bu kural konuşma dilinde ihmal edilse de cümlenin soru olduğunu hissettirecek bir vurgu mutlakavardır.

What can I do for you? (Sizin için ne yapabilirim?)

Where are you going? (Nereye gidiyorsun?)

When will you come back? (Ne zaman döneceksiniz?)

How long will you be staying here? (Burada ne kadar süre kalacaksınız?)

Gelen Aramalar: question words konu anlatımı video,question words konu anlatımı,ingilizce intermediate kelimeler video,pre intermediate konulari calisma,pre intermediate konuları kısa anlatım,pre intermediate seviyesi konuları,pre intermediate video ders anlatımı,pre intermeided ilgi zamirleri,pre-intermediate test,question words video konu anlatımı

Tag questions – Eklenti Soruları

chart 256x253 Tag questions   Eklenti Soruları Seviye : Elementary – Başlangıç Üstü

 

 

uye listesi3 Tag questions   Eklenti Soruları Konu : Tag questions

 

Türkçedeki değil mi, -de/-da, tamam mı gibi ifadelerin karşılığıdır. Pekçok dilde fazla bir öneme sahip olmamasına karşın İngilizce dilinde önemli bir yere sahiptir.  Diğer dillerde pek önemli bir ayrıntı olmamasına rağmen İnglizce boyutu önemli olan bir konudur. İngilizce de question tags ler Türkçede olduğu gibi yalnızca bir kelime ile yapılmamaktadır. Ancak mantığı anlaşıldıktan sonra çok basit bir konudur. Aşağıda konunun mantığını açıklamaya çalışalım.  

a.) …….değil mi ifadesi yardımcı fiil ile kurulur ve cümle olumlu ise TQ olumsuz cümle olumlu ise TQ olumlu olur.

He came to the meeting, didnt he? (O taplantıya geldi, değil mi?)

She doesnt study, does she? (O çalışmıyor, değil mi?)

Yardımcı fiilin cümlede kullanılan tensenin yardımcı fiili olduğuna dikkat ediniz. Yani İnglizcede TQnı oluştururken herhangi bir yardımcı fiil değil de cümlemizin tensesinin yardımcı fiilini kullanıyoruz.

b.) TQlarda daima şahıs zamirleri kullanılır.

The workers work hard, dont they? (İşçiler sıkı çalışır, değil mi?)

“Dont the workers” değil de “dont they” yazıldı. Çünkü TQlarda daima şahıs zamirleri kullanılır. Bu durumda cümledeki öznenin zamirini tespit etmek önem kazanmaktadır. Ayrıca öznenin tekil – çoğul oluşu da önemlidir.

Everybody was ill, werent they? (Herkes hastaydı, değil mi?)

Every, no türevlerinde fiil tekil çekilir. (Çünkü bunların zamirleri belgisiz zamirlerdir ve belgisiz zamirlerin fiilleri tekil çekilir.) Ama özne çoğul olacağından TQnı oluşturulurken zamir olarak “they” kullanılır. “they” kullanımı da yardımcı fiili çoğul ister. Bu nedenle yukarıdaki cümlede “werent they” kullanıldı. c.) Fiilin olumlu – olumsuz tespiti de çok önemlidir. Bazı cümlelerde olumsuzluk eki olan “not” olmadığı halde cümle olumsuzdur ve böyle cümlelerin TQı olumlu olarak kurulur. – No money was spent, was it? (Para harcanmadı, değil mi?) – They can hardly run, can they? (Onlar pek koşamıyorlar, değil mi?) Bazı durumlarda question tagsler cümlenin yardımcı fiilinden farklı kullanılır. Bu istisna durumları ezberlemek gerekir. Aşağıda bu cümleler verilmiştir. – I am rich, arent I? (Ben zenginim, değil mi?) (Normalde cümlenin yardımcı fiili am olduğu halde amnt yardımcı fiili bulunmadığından arent kullanılır.) – She used to swim everyday, didnt she?  (O hergün yüzerdi, değil mi?) (used to kalıbından sonra did veya didnt kullanılır.) – Lets go, shall we? (Hadi gidelim, tamam mı?) (Lets kalıbında da yardımcı fiil olmadığından question tag olarak shall kullanılır. Türkçe çevirileri de cümlenin kullanımına göre farklı olabilir.) – Close the door, will you? (Kapıyı kapat, olur mu?) – Dont speak, will you? (Konuşma, tamam mı?) (Olumlu veya olumsuz emir cümlelerinde will kullanılır.)

TAG QUESTİONS TABLE

Simple Present with BE

I am right,arent I?

She is at home,isnt she?

They are rich,arent they?

I am not stupid, am I?

She is not here, is she?

They arent poor, are they?

Simple Present with verbs other than BE

She know English,doesnt she?

You get up late,dont you?

She doesnt know French, does she?

You dont smoke, do you?

Present Cont

I am swimminf well,arent I?

We are working hard,arent we?

I am not making too much noise, am I?

We arent making noise, are we?

Simple Past with BE

I was sick yesterday,wasnt I?

She was tired,wasnt she?

I wasnt careless, was I?

She wasnt happy, was she?

Simple Past with verbs other than BE

You saw her yesterday,didnt you?

I answered you question,didnt I?

You didnt drive carelessly, did you?

I didnt break it, did I?

Past Cont

I was listening,wasnt I?

They were walking,werent they?

I wasnt sleeping, was I?

They werent running, were they?

Present Perfect

You have aired the room,havent you?

He has finished his school,hasnt he?

You havent eaten, have you?

He hasnt done it, has he?

Pres Perf Cont

You have been sleeping,havent you?

You havent been watching TV, have you?

Past Perfect

I had aired the room,hadnt I?

I hadnt broken it, had I?

Past Perf Cont

We had been working,hadnt we?

We hadnt been working, had we?

Future

They will come tomorrow,wont they?

They wont come tomorrow, will they?

Future Cont

You will be working,wont you?

You wont be working, will you?

Future Perfect

She will have eaten dinner by then,wont she?

She will not have gone by then, will she?

Future Perfect Cont

We will have been doingg it,wont we?

We wont have been doing it, will we?

Can

Ali can help us,cant she?

Ali cant speak English, can he?

Should

You should work harder,shouldnt you?

You shouldnt smoke, should you?

Must

We must be careful,musnt we?

We mustnt make any noise, must we?

Need

She need study, neednt she?

She neednt study, need she?

Be Going To

Tom is going to come here, isnt he?

Tom isnt going to do it, is he?

Would

Tom would prefere coffee, wouldnt he?

I wouldnt buy it, would I?

Could

They could see you, couldnt they?

They couldnt do it, could they?

Should Have

They should have studied harder, shouldnt they

They shouldnt have gone there, should they?

Could Have

I could have done it, couldnt I?

I couldnt have done it, could I?

 Must Have

You must have finished your work, mustnt you?

You mustnt have made this mistake, must you?

Have To

You have to eat less, dont you?

You dont have to study tonight, do you?

Had To

She had to go home early, didnt she?

She didnt have to get up early, did she?

Used To

She used to be a singer, didnt she?

She didnt used to be a writer, did she?

Ought To

She ought to smoke less, oughtnt she?

She oughtnt to stay home, ought she?

Might

She might be late, mightnt she?

She might not be ready, might she?

There

There is a library here, isnt there?

There isnt anything in the room, is there?

 

Gelen Aramalar: 9 sınıf ingilizce EKLENTİ SORULARI,questions tags konu anlatımı

Simple Past Tense – Geçmiş Zaman

chart 256x252 Simple Past Tense   Geçmiş Zaman Seviye : Elementary – Başlangıç Üstü

uye listesi2 Simple Past Tense   Geçmiş Zaman Konu : Simple Past Tense

The Simple Past Tense/Belirli Geçmiş Zaman  

Bu zaman Türkçeye -di olarak çevrilebilir. Genelde içinde bulunulan zamandan önce olup biten olayları anlatır. Ayrıca geçmişte aralıklarla yinelenmiş işleri anlatmada ve dolaylı anlatımlarda geniş zamanın yerine de kullanılır.

Bazı Zamanı Bildiren kelimeler

ago: önce

yesterday: dün

 

last: geçen

last week: geçen hafta

Olumlu Şekli

Özne+fiil(2.şekli)

I spent a lot of money last year.

(Geçen sene çok para harcadım.)

Osman had a ball last week.

(Osmanın geçen hafta topu vardı.)

Olumsuz Şekli

Özne+didnt+fiil(1.şekil)

I didnt listen to news last night.

(Geçen akşam haberleri dinlemedim.)

We didnt make a cake yesterday.

(Dün kek yapmadık.)

Soru Şekli

Did+özne+fiil(1.şekli)

Did you play basketball last week?

(Geçen hafta basketbol oynadın mı?)

Did they stay at home last night?

(Geçen hafta evde mi kaldılar?)

 

 

Yazım Kurlları

1.Sonu e ile biten fiillere sadece -d takısı gelir.

arrive-arrived (Ulaşmak, Varmak)

smile-smiled (Gülmek)

 

2.Sonu-y ile biten fiillerde (y kalkar)-ied takısı gelir. y den önce gelen harfin ünsüz olması gerekir.

study-studied (Çalışmak)

bury-buried  (Gömmek,Defnetmek)

Gelen Aramalar: pre intermediate test,geçmiş zaman ingilizce konu anlatımı video