Archives: Pre-Intermediate

Question Words – Soru Kelimeleri

27 Ağustos 2013 by admin | No Comments | Filed in Pre-Intermediate

Seviye : Elementary – Başlangıç Üstü Konu : Question Words What:                  ne Where:                nerede, nereye When:                 ne zaman Who:                   kim Whom:                kimi, kime From whom:        kimden With whom:         kiminle To whom:            kime Whose:                kimin Which:                 hangi How:                    nasıl Why:                   niçin How many:          kaç tane, ne kadar, kaç (sayılabilenler için) How much:          kaç tane, ne kadar, […]

Tags:

Tag questions – Eklenti Soruları

27 Ağustos 2013 by admin | No Comments | Filed in Pre-Intermediate

Seviye : Elementary – Başlangıç Üstü     Konu : Tag questions   Türkçedeki değil mi, -de/-da, tamam mı gibi ifadelerin karşılığıdır. Pekçok dilde fazla bir öneme sahip olmamasına karşın İngilizce dilinde önemli bir yere sahiptir.  Diğer dillerde pek önemli bir ayrıntı olmamasına rağmen İnglizce boyutu önemli olan bir konudur. İngilizce de question tags ler […]

Tags:

Simple Past Tense – Geçmiş Zaman

20 Ağustos 2013 by admin | No Comments | Filed in Pre-Intermediate

Seviye : Elementary – Başlangıç Üstü Konu : Simple Past Tense The Simple Past Tense/Belirli Geçmiş Zaman   Bu zaman Türkçeye -di olarak çevrilebilir. Genelde içinde bulunulan zamandan önce olup biten olayları anlatır. Ayrıca geçmişte aralıklarla yinelenmiş işleri anlatmada ve dolaylı anlatımlarda geniş zamanın yerine de kullanılır. Bazı Zamanı Bildiren kelimeler ago: önce yesterday: dün […]

Tags: