Kategori arşivi: KPDS ÜDS

KPDTS Eğitim Seti

KPDTS Eğitim Seti [ISO]5a3mz9 KPDTS Eğitim SetiYes Eğitim Hizmetleri tarafından hazırlanmış olan KPDS Eğitim seti, Genç Akademi takipçilerine sunulmuştur. KPDS Eğitim Seti, daha çok uygulama ve değerlendirmeye yönelik çalışmalarınızı yapabilmeniz için hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanmış olup her seviyeden sınavlara hazırlanan adaylara yardımcı olacağına inanıyoruz. İndireceğiniz dosya Nero ile yapılmış ISO CD sidir. Seti kullanabilmeniz için CD ye yazdırmanız ya da sanal Cd oluşturmanız gerekmektedir. Bilgisayarınızda Nero vb. cd-dvd yazılımı yüklüyse tek tıklama ile Cd ye yazdırabilirsiniz. Cd yi bilgisayara taktığınız anda program çalışır ve çalışmalarınızı kolaylıkla yapabilirsiniz. 30 mbhttp://rapidshare.com/files/87011720…_itim_Seti.rar

Gelen Aramalar: kpds ingilizce konu anlatımı video,absurd konu anlatımı,ingilizce kpds konu anlatımı,üds konu anlatımı video,stunning telafuz

KPDSDE ÇIKAN KELİMELER – 1

KPDSDE ÇIKAN KELİMELER – 1

Abandon: terk etmek, vazgeçmek, bırakmak
Abrogate: yürürlükten kaldırmak, (bir kanuna veya anlaşmaya) son vermek
Abruptly: aniden ani ve nezaketsiz biçimde
Absolute tam, mutlak, kesin tamamen
Abstract: soyut
Absurd: saçma, gülünç
Abundant: bol, çok
Accomplish: başarma, tamamlama
Accord: uzlaşma
Accordingly: buna göre
Accountant: muhasebeci
Accurate: kesin, doğru, yanlışsız
Accused: sanık
Accustomed: alışkın, alışılmış, her zamanki
Achieve: başarma, elde etme
Acknowledgement: onay, kabul etme, tasdik
Acute: keskin (düşünce), şiddetli dar açı çok çabuk tehlikeli bir biçime gelen hastalık
Adapt: uyum sağlamak
Addicted: bağımlı, tiryaki
Addiction: bağımlılık
Additional: ilave, ek
Adequate: yeterli, uygun, elverişli
Adjust: ayarlamak, uydurmak, uymak
Adjustable: ayarlanabilir, uyarlanabilir
Administrate: yönetmek, idare etmek
Admirable: takdire değer
Advanced: ilerlemiş, ileri
Affable Agreeable: rahat, dostça, anlaşılabilir
Affair: olay, mesele, sorun
Affectionate: müşfik, sevecen
Affluent Wealthy: varlıklı
Agreeable: razı, hoş, iyi
Aid yardım
Aisle:sıralar arası, yol, geçenek
Alliance: ittifak
Ally: müttefik, dost
Alter: Change
Ambiguous: müphem, birden fazla anlama gelebilen
Amend: düzeltme, değiştirme
Ample: gerektiğinden çok, bol
Annual: yıllık, yıldönümü
Anticipate: tahmin etmek, ve ona göre davranmak
Apparel Clothing: kılık kıyafet
Apparent: açık, apaçık, belirli
Appetite Desire for food: iştah, arzu
Apply: başvurmak, müracaat etmek, uygulamak
Appreciate: takdir etmek
Apprehension Fear korku, endişe anlayış, kavrayış
Approach: yaklaşım, tarz
Approval: tasvip, onay resmi izin
Argue: tartışma, münakaşa, iddia etme
Argument: tartışma sav, iddia
Article: makale tanımlık madde-fıkra eşya-parça
Artisan: zanaatçı, esnaf
Ashamed: utanmak
Assassinate: suikast yapmak
Asset Advantage: kıymetli şey, beceri, erdem
Asset: servet değerli nitelik
Astonished: hayret etmek, şaşkın olmak, şaşırmak
At once: derhal aynı anda
Attack: saldırmak
Attainment: Achievement, başarı, elde etmek, marifet
Attempt: teşebbüs etmek, denemek
Attract: cezbetmek, çekmek
Available: elde edilebilir, müsait
Avidity: gayret, heves, hırs
Award: ödül, mükafat

KPDSDE ÇIKAN KELİMELER – 2
Background: geçmiş, tecrübe, arka plan
Balance: denge, dengelemek
Barely: zar zor, zorla
Base: temel, esas askeri üs
Basis: temel, dayanak, öz
Beneficial: faydalı
Benefit: fayda, yarar
Blame: suç, suçlamak
Blink: Open and close, gözlerini kırpıştırmak
Bloom: çiçek açmak
Blossom: çiçek açmak, canlanmak, gelişmek
Blunder: gaf, gaf yapmak
Boost: artırmak, yükseltmek
Boundary: sınır
Bound to: zorunlu, kesin, mutlaka
Border: sınır
Break: off kırılıp ayrılmak, ilişiğini kesmek birdenbire durmak
Breakthrough: cepheyi yarıp geçmek büyük buluş
Briefly: kısa (biçimde), kısaca (özet olarak)
Bring down: indirim yapmak, düşürmek
Briskly: Quickly, Energetically canlı ve istenilen tarzda enerjik
Bruise: berelemek, ezmek bere, ezik
Brutality: Cruelty vahşilik
Budget: bütçe
Bump: vurma, toslama şiş, tümsek
Burglar: (ev, dükkan) soyan hırsız
Bury: gömmek, defnetmek gizlemek, örtmek
Call at: uğramak
Call off: iptal etmek
Call on: ziyaret etmek talep etmek
Call up: telefon atmak
Candidate: aday, namzet
Capable: yetenekli, ehliyetli
Captivate: büyüleme, esir etme, cezbetmek
Carry out: yerine getirmek, gerçekleştirmek
Cautious: ihtiyatlı, tedbirli
Cease: sona ermek, durmak
Chance: şans, tesadüfen olmak
Charge: ücret itham hamle şarj
Charity: sadaka hayırseverlik, hayır kurumu
Cheer: neşe, tezahürat
Chemist: kimyager eczacı
Choice: seçmek
Choir: koro
Clammy: yapış yapış soğuk nemli
Clarify: açıklamak, açıklık getirmek
Clear: temizlemek, aklamak, izin vermek
Clerk: memur, tezgahtar, sekreter
Cliff: uçurum, sarp kayalık
Clog: tıkamak, tıkanmak takunya
Coast: kıyı
Coincidence: tesadüf
Collar: yaka tasma
Collide: çarpışma, çarpma
Combine: birleşmek, birleştirmek
Commerce: ticaret
Compare: mukayese etmek
Compensation: bedel, tazminat, telafi
Compete: yarışmak rekabet etmek
Competent Capable: ehil, yetenekli, yetkili
Competition: yarışma, rekabet, sınama
Complaint: şikayet etmek
Complete: tamamlamak tamamen
Composed: birleşmiş bestelenmiş kendine hakim olmak
Compromise: uzlaşmak
Conceal: gizlemek, saklamak, örtmek
Concession: taviz, ödün
Concurrence Agreement: aynı olan, birlik olma, uyuşma aynı zamana rastlama
Condense: yoğunlaşma sıvıya dönme çözeltme
Confidence: güven, itimat
Confidence: kendine güven
Confidential: Secret gizli, sır
Confirm: teyit etmek, pekiştirme, onaylama, sürekli, müzmin
Confiscated: Seized müsadere etmek, haczetmek istimlak etmek
Conflict: çelişmek
Congratulate: tebrik etmek
Conscientious vicdanlı
Consequence: netice önem
Conserve: koruma muhafaza etme
Consider: hesaba katmak göz önünde tutmak saymak
Considerably: epeyce, oldukça
Consist: of müteşekkil olmak, oluşmak
Consistently: mütemadiyen, devamlı
Constitute: teşkil etmek, tesis etmek tayin etmek
Constitution: anayasa
Contaminate: kirletmek zehirlemek, bozmak
Contented: halinden memnun, mutlu
Cooperation: işbirliği
Courteous: nazik, kibar, saygılı
Coward: korkak
Creative: yaratıcı
Crime: suç, cürüm
Criminal: suçla ilgili suçlu cezalı
Crooked: eğri, çarpık, virajlı, hilekar
Crop: mahsul
Crowd: kalabalık
Cruelty: zulüm, acımasızlık

KPDSDE ÇIKAN KELİMELER – 3
Dabble: su serpme suyla uğraşmak
Damage: zarar, zarar vermek
Deadline: son teslim tarihi
Dealer: satıcı, tacir Decade: on yıl
Deception: aldatma, hile
Deceptive: aldatıcı, yanıltıcı
Decline: gerileme, zayıflama
Dedicate: adamak ithaf etmek
Defeat: yenme, bozguna uğratmak
Deficient: eksiz yetersiz, noksan
Delicate: nazik, hassas, narin
Delight: sevinç, zevk, haz,
Denial: inkar, yok sayma
Deny: inkar etme
Depict: göstermek, dile getirmek
Deplore: teessüf etmek, üzülmek
Dept: borç
Desperate: ümitsiz gözü dünmüş
Despondent: ümitsiz, meyus
Determine: belirlemek, tespit etmek azimli, kararlı
Detest: nefret etmek, tiksinmek
Device: alet, aygıt
Devote: ,,-e adamak
Diluted: sulandırılmış, su katılmış
Diminish: azaltmak, küçültmek, eksiltmek
Discipline: disiplin
Discourteous: nezaketsiz, kaba
Discreet: saygılı, dikkatli ve nazik
Discretion: basiret, sağduyu, tedbir, ihtiyat
Discuss: tartışma, münazara etmek
Disease: hastalık
Disgraced: gözden düşmüş itibarsız yüz karası
Disgust: iğrenme, tiksinme, midesini bulandırma
Dishonest: sahtekar
Disintegrate: parçalamak, bölünmek
Disposition: eğilim, mizaç, düzen, tertip
Dispute: tartışma
Dissolve: çözmek, dağıtmak, yok olmak
Distinguish: Ayırmak, ayırt etmek, seçkin, ünlü, kendine yer edinmiş
Distrust: güvenmemek
Ditch: hendek, ark, kanal
Divert: başka yöne çevirmek saptırmak
Divide: bölmek, ayırmak
Divulge: ifşa etmek, açığa vurmak
Doubt: şüphe, kuşku
Drift: sürüklenmek
Drowsy: Sleepy uykulu, uyku veren
Duplicate: Copy kopyasını yapmak
Dwindle: giderek azalmak
Eagerness: şevk, istek, arzu
Edge: kenar avantaj
Efficient: verimli, randımanlı
Elevation: kaldırma, yükseltme terfi
Embark: (on) gemiye binmek başlamak
Embarrassment: utanma, mahcubiyet
Emerge: meydana çıkmak
Emit: yaymak, çıkarmak
Employer: iş veren
Encouraging: teşvik edici, cesaretlendirici
Endearing: sevdiren
Enhance: değerini, gücünü, güzelliğini arttırma, süslemek, genişletmek
Enlarge: büyütmek, genişlemek
Enlighten: aydınlatmak
Enthusiastically: şevkle, hararetle
Envy: kıskanma, gıpta etme
Equivocal: Ambiguous iki anlama gelebilen
Espionage: casusluk
Essential: gerekli
Examine: tetkik, muayene etmek, sorguya çekmek
Excessive: aşırı, haddinden fazla
Exchange: karşılıklı değişmek
Excuse: mazeret
Exempt: bağışık muaf hariç tutmak
Exhausted: bitmiş, tükenmiş, yorgun
Exhibition: sergi
Existence: varlık
Exotic: Unusual
Expand: genişle(t)mek, büyümek
Expedition: yolculuk sefer
Explicit: açık, sarih
Explore: keşif, inceleme gezisi
Explorer: kaşif seyyah
Expose: ifşa etmek ışığa tutmak korunmasız bırakmak, maruz bırakmak teşhir etmek pozlamak
Exposure: ifşa korunmasızlık poz
Extensive: büyük, derin, kapsamlı
Extremely: oldukça fazla
Fabric: kumaş, doku
Fact: gerçek, olgu
Faint: Indistinct donuk, baygın
Far: uzak çok
Fatigue: yorgun, bitkin yormak
Fearsome: dehşetli, korkunç
Feasible: yapılabilir, mümkün
Feeble: zayıf, kuvvetsiz
Fever: ateş, hararet humma
Firing: Ateşleme pişirme işten atma
Fiscal: mali
Flawless: kusursuz, defosuz
Flee from: kaçmak, firar etmek
Flip: fiske atmak keçileri kaçırmak hayran olmak küstah
Float: yüzmek, su üstünde kalmak, bir şeyi oluruna bırakmak
Floor: zemin
Fluctuate: inip çıkmak
Flushed: kızarmak, utanmak
Foggy: sisli
Fool: aldatmak, şaka yapmak, kandırmak
Foolishness: aptallık, budalalık
Forecast: tahmin etmek
Forestall: erken davranıp önlemek
Fortunate: şanlı, talihli
Frank: açık sözlü, içten, samimi
Frightened: korkmuş
Fume: pis kokulu gaz, yaymak
Futile: boşuna, beyhude
Gain: kazanmak, elde etmek
Generation: kuşak
Genuinely: hakikaten, gerçekten
Giggle: kıkırdamak
Gist: ana fikir
Gleeful: neşe dolu
Globe: küre
Global: küresel
Goods: mallar, eşya
Govern: yönetmek, idare etmek
Governmental: yönetimle ilgili

KPDSDE ÇIKAN KELİMELER – 4
Halt: mola, durma
Hamper: hareketini güçleştirmek, engellemek Hand-held: elde tutlan
Harmful: zararlı
Harsh: sert, kaba, haşin
Harvest: hasat, ürün
Hasten: acele etmek, ettirmek
Hazardous: tehlikeli, zararlı
Heat: ısı, ısıtmak
Heavely: büyük oranda, şiddetli olarak
Hectic: heyecanlı, telaşlı
Hence: bu nedenle, bundan dolayı
Herd: sürü ayak takımı
Hesitate: tereddüt etmek, çekimsemek
Hide: sakla-n-mak
Highway: anayol
Hijacking: hava korsanlığı
Hike: uzun yürümek fiyatını artırmak
Homeless: evsiz
Honest: samimi, dürüst
Housing: barınacak yer
Hug: kucaklamak, sarılmak
Huge: kocaman, büyük
Humorous: komik, güldürücü
Hurl: fırlatmak
Ignore: aldırmamak, bilmezden gelmek
Impartial: yansız
Imprecise: kesin olmayan, dikkatsiz, özensiz
Impression: izlenim, etki
Impromptu: hazırlıksız, doğaçlama
Improve: ilerletme, geliştirme
In charged: sorumlu, görevli
Inadvertent: kasıtsız, elde olmayan
Incidence: oluş sıklığı, meydana gelme oranı
Incline: eğilme, aşağı eğilme
Include: kapsamak, içine almak
Inconsiderate: başkalarını düşünmez, düşüncesiz
Incredible: inanılmaz
Incurable: tedavi edilmez, çaresiz
Indecisive: kararsız, kesin olmayan
Indication: anlatma, belirti, gösterge
Indifferent: kayıtsız, umarsız
Indispensable: vazgeçilmez, zorunlu
Indistinct: belirsiz, bulanık
Induce: kandırmak, ikna etmek
Industrious: çalışkan, gayretli
Inflammable: kolay tutuşan, parlayıcı
Influence: etki
Initial: ilk, başlangıç
Insignificant: değersiz, önemsiz, belirsiz,
Insist ısrar etmek
Insolent Rude küstah, terbiyesiz
Inspire telkin etmek, ilham etmek
Instructive: öğretici, eğitici
Insult: hakaret etme, hor görme
Intensity: güçlülük, yoğunluk
Intention: niyet
Interfere müdahale etme, çatışma, engelleme
Interfere with yoluna çıkmak, engellemek, karışmak
Intermittent kesik kesik, aralıklı
Intrepid Yılmaz, korkusuz, cesur
Intricate Complicated karışık, girift
Investigator dedektif, araştırıcı
Investment yatırım, sağlanan gelir
Irrelevant konu dışı, ilgisiz
Irresponsible sorumsuz
Issue konu yayım-baskı
Item adet, tane madde konu-fıkra
Jam sıkıştırmak, kilitlemek, izdiham
Landscape manzara
Lane dar yol şerit
Law hukuk, kanun
Leading önde olan, kılavuzluk eden
Leak sızıntı, çatlak
Lecture ders, konferans
Liability sorumluluk, yükümlülük
Limp topallamak, aksamak
Lingered kolay kolay ayrılmak
Litter çöp
Locate bulunma, bir yerde yerleşmiş olma
Lofty High yüce, yüksek, azametli
Lonely yalnız, kimsesiz, tenha
Look up to Respect hayran olmak, örnek almak
Luck şans, talih, uğur
Majority çoğunluk
Management idare, yönetim
Manufacture imal etmek
Means yol, yöntem, araç
Meddle Interfere karışmak, burnunu sokmak
Medicine tıp, ilaç
Meditative Thoughtful derin derin düşünen
Melt: eri-t-mek, yumuşa-t-mak
Memorize: ezberlemek
Mend: Repair tamir etmek
Merge: birleşmek, içine katmak
Messy: dağınık, düzensiz
Mild: ılımlı, hafif, ılıman
Misty: sisli, bulanık
Misuse: suiistimal yanlış kullanım
Moderate:ılımlı
Moist: nemli, ıslak
Mold: şekil vermek, kalıp
Monster: canavar
Mud: çamur iftira
Neglect: ihmal etmek
Negligible: ihmal edilebilir
Nod: onaylamak, başını sallamak
Notify: bildirmek, haber vermek
Notorious: adı çıkmış, kötü şöhretli
Novelist: romancı

KPDSDE ÇIKAN KELİMELER – 5
Object: itiraz etmek
Objection: itiraz sakınca
Obligation: mecburiyet, zorunluluk
Obscured: saklı, anlaşılması güç,
Obsess: aklına takılmak, fikri sabit yapmak
Obstinate: inatçı
Obtain: sağlamak, elde etmek
Obvious: açık, anlaşılır, ortada
Occasion: fırsat, vesile, önemli gün, özel olay
Occasional: arasıra olan, düzensiz
Occupation: işgal
Occupy: işgal etmek
Occur: olmak, meydana gelmek
Odorless: kokusuz
On strike: grevde
Open-minded: Açık fikirli
Opinion: fikir
Orchid: orkide
Outline: ana hat, taslak
Output: ürün, verim, çıktı
Outrageous: nefret uyandırıcı, öfkelendirici
Overactive: çok aktif, hareketli
Overburdened: sıkıntılı
Overdue: vadesi geçmiş, gecikmiş
Overemphatic: fazla vurgulu, çok fazla çarpıcı
Overseas: deniz aşırı
Oversimplify aşırı basitleştirme
Overturn: devirmek, tepe üstü getirmek
Owing to: sayesinde yüzünden dolayı
Pace: adım, hız
Pain: acı, sızı, ağrı
Pale: solgun
Participate: iştirak etmek
Partner: ortak
Passageway: pasaj, geçit
Pay attention to: dikkatini vermek
Peculiarity: özellik ,,,-e özgü olma tuhaflık
Percent: yüzde
Personality: şahsiyet
Pessimistic: kötümser
Phony: sahte, düzmece
Pick up: toplama, devşirme
Plentiful: bol bereketli
Plunge: dalma, fırlama
Poetic: şiirsel
Point of view: bakış açısı
Policy: politika davranış biçimi poliçe
Polish: cilalamak, boyamak
Poll: oylama, anket
Pollute: kirletmek
Postpone: ertelemek
Praised: övmek
Precaution: tedbir, önlem
Precisely: tam olarak kesinlikle
Prediction: tahmin
Premium: sigorta primi ödül, prim
Presume: varsaymak
Pretense: rolüne girme, bahane
Pretext: bahane
Prevent: engellemek, korumak
Preview: ilk gösterim
Previous önceki, sabık
Pride gurur, iftihar
Prior to öncelikli, daha önemli
Private özel şahsa ait
Prodigious Huge, şaşılacak, müthiş, kocaman
Profilic çok eser veren
Profound: tam, eksiksiz, derin bilgili etkileyici
Promote terfi ettirmek
Promotion terfi
Propose önerme, niyet etme, evlilik teklifi
Prospects başarı şansı
Prove kanıtlamak çıkmak
Punctual dakik
Punctuality Being on time
Purify temizlemek, arındırmak, saflaştırmak
Pursue peşine düşmek, izini sürmek
Put off elbisesini çıkartmak
Quarter çeyrek bölge, semt askeri kışla
Quartet dörtlü
Raise yukarı kaldırmak artırmak çocuk yetiştirmek
Rate oran
Readily Easily kolayca, seve seve
Readily isteyerek, gönülden
Recast yeniden çıkarmak, değiştirmek
Recent yakında olmuş
Recession gerileme, durgunluk, azalma
Reckless aldırışsız, kayıtsız
Reckon hesaplamak, tahmin etmek
Recover iyileşmek, yeniden elde etmek
Recruit üye yapmak işe almak
Refrain from kendini tutma, sakınma
Refugee mülteci
Refute yalanlamak, çürütmek
Regarded as gibi görülmek, kabul edilmek
Region bölge
Rejection ret
Relent yumuşama, gevşeme, merhamete gelme
Relentless amansız acımasız, merhametsiz
Reliance geven, itimat
Relief Ferahlama, kurtarma- takviye- nöbet kişileri
Relieve hafiflemek, rahatlamak
Reluctant isteksiz, tereddütlü
Reluctantly gönülsüzce
Remark söz söyleme fark etme
Remarkable dikkate, sözü edilmeye değer
Remove çıkarmak, temizlemek, alıp götürmek
Renovation yenileme, tecdit, onarım
Represent temsil etme
Reprimand azar, paylama
Reprove azarlama, paylama
Reputation ün, itibar
Require gerektirmek istemek
Reservation yer ayırtma şart ihtiyat
Resign istifa etmek, ayrılmak
Resignation istifa kabullenme
Resonance tınlama
Respect saygı, hürmet
Restored onarılmış iyileşmiş işine iade edilmiş
Restraint zaptetme, sınırlama, hakim olma
Restriction sınırlama
Resultant sonucunda ortaya çıkan
Reveal açığa çıkarma ilhamla bildirme
Revere Loved saymak, saygı göstermek
Revise gözden geçirmek
Revive yeniden canlan-dır-mak
Reward ödül
Ridiculous Absurd, Gildings derecede saçma
Rim Edge kenar
Rival rakip
Rot çürüme, çürük zırva
Rub ovma, ovalama
Rugged zor, kaba, yontulmamış, pürüzlü
Rule out Reject
Runaway kaçak
Rush aceleyle koşmak, hücum etmek
Saucer çay, fincan tabağı
Scattered dağınık
Scheme plan, tasarı
Scholarly çok derin, bilgili, bilimsel
Scholarship burs irfan, ilim
School board okul yönetimi
Scold azarlama, paylama
Scorch yakmak, kavurmak acı sözlerle incitmek
Scratch tırmalamak, kazımak, kaşınmak
Sealed mühürlü
Seam dikiş yeri, bağlantı yeri
Seed tohum
Seek araştırmak, bulmaya çalışmak
Seize tutmak, yakalamak, zaptetmek
Select seçmek, ayırım
Selfish bencil
Sensitive duyarlı
Separate ayırmak
Serene sakin yüce
Severe acı, sert, şiddetli
Shade gölge
Shape şekil
Shareholder hissedar
Shattered mahvolmuş, bitmiş yorgun
Shield Protect, kalkan korumak
Shift vardiya rüzgarın yönünü değiştirmesi
Shipping gemiler sipariş alıp gönderme
Shout bağırmak
Shrewd Clever, kurnaz, açık göz
Sinful günahkar
Sink dibe batmak
Skillful becerikli
Skip atlamak
Slope eğim
Sly sinsi
Smooth yumuşak
Sneer dudağını bükmek, küçümsemek
Soothe Comforted sakinleştirmek, rahatlatmak
Sophisticated karmaşık, girift,
Spectacle görülecek şey,
Sphere, Globe küre
Spokesperson sözcü
Sporadic Intermittent (düzensiz aralıklarla olan)
Squeeze sıkmak, ezmek
Staff personel, çalışanlar kadrosu kurmay
Statue heykel
Stature boy-pos önem kişilik
Stayed late Lingered, oyalanmak
Steady düzenli, sabit
Stem from -den ileri gelmek, doğmak, çıkmak
Step adım, basamak
Stern sert, müsamahasız
Stiff katı, sert, kıran kırana
Stingy cimri, eli sıkı
Stockholder hissedar
Straighten doğrultmak
Strain kendini zorlamak, gayret göstermek
Stray başıboş, Homeless
Stretch germek, esnetmek
Struggle çabalamak, mücadele etmek
Stubborn inatçı dik başlı
Subsidize Para vermek, desteklemek
Subtle ince, narin zeka işi
Sufficient yeterli
Summary Özet
Superficial yüzeysel, üstünkörü
Superior daha üstün
Supplementary takviye, ek
Surgeon cerrah, operatör
Surmount üstesinden gelmek, alt etmek, yenmek
Surpass aşmak, üstün olmak
Survive hayatta kalmak hayatını idame ettirmek
Susceptible to kolay etkilenen, dayanıksız, hassas
Suspicion şüphe, zan
Sustain devam ettirmek, korumak
Swell Grow şişmek, kabarmak artmak, büyümek
Symptom Sign semptom, belirti
Synopsis Summary özet
Tackle çaresine bakmak üstesinden gelmek topu ayağından almak
Talent yetenek
Tax vergi
Tax-exempt vergiden muaf
Tear (teyr) yırtmak (tiıyr) gözyaşı
Tempt ayartmak, yoldan çıkartmaya çalışmak
Testimony tanıklık, ifade
Thorough tam, dikkatli eksiz
Thoughtful düşünceli
Thrifty tutumlu, idareli
Throng Crowd kalabalık kalabalık olarak gitmek
Tilted Crooked yatırmak, eğmek, meyil
Tiny küçük, ufacık
Top üst, zirve
Torn yırtık
Tower kule
Trace Indication iz, eser kopyasını çıkarmak, ipuçlarından olayı çözmek
Trail sürüklemek, gezdirmek izlemek
Tramped Walked heavily kuvvetli adımla yürümek
Tranquil serene sakin, huzurlu
Transaction iş görme
Treachery ihanet
Treatment muamele, davranış tedavi
Treatment muamele, davranış tedavi
Trial deneme duruşma
Triumph zafer, başarı
Trivial abes bayağı cüzi
Trust güvenmek
Trust güvenmek, inanmak
Tunnel Underground passageway
Underestimate az/düşük olarak tahmin etmek
Underground metro yer altı
Undermine baltalamak, çökertmek, temelini çürütmek
Underrate hafife almak, küçümsemek
Unhesitatingly tereddüt etmeden
Union birlik sendika
Unique biricik tek eşsiz
Unpardonable affedilemez
Unpleasant nahoş tatsız
Unrehearsed provasız
Unrestrained denetimsiz, frenlenmemiş, serbest
Unwillingly istemeyerek
Unwillingness isteksizlik
Vacant boş, açık dalgın
Vague müphem, belirsiz, şüpheli
Vanity Pride, kibir, kendini beğenmiş abes şey, beyhudelik
Varied değişik, çeşitli değişken
Vast çok geniş, engin, pek çok
Versatile çok yönlü elinden birden fazla iş gelen
Vexed Annoyed, bir şeye canı sıkılmak
Victim kurban
Victory Triumph, zafer
Violent sert, şiddetli, zorlu
Vital hayati önemde
Voluntarily gönüllü olarak
Vote oy vermek
Vulnerable: saldırı veya tenkide açık / maruz olan
Wasteful savurgan, müsrif
Weakness: zayıflık zaaf
Wealthy: zengin, varlıklı
Wheel: tekerlek
Whip: kamçı kamçılamak
Wise: akıllı, akıllıca, mantıklı
Withdraw: çekmek, çekilmek, ayrılmak
Wither: solmak, soldurmak, sindirmek
Witness: Şahit
Worthwhile: yapmaya değer, -e değer
Wrinkle: buruşmak, kırışmak
Yield (to): kabul etmek, baş eğmek..

ÖNEMLİ KPDS SIFAT LİSTESİ (ÇALIŞMA LİSTESİ)

ÖNEMLİ KPDS SIFAT LİSTESİ  (ÇALIŞMA LİSTESİ)abnormal anormal- Not normalabrupt ani, sert-           sudden and unexpectedabruptly aniden, birden bire- suddenlyabsolutely kesinlikle- utterlyabsorbing sürükleyici (roman vb)- interesting and enjoyableabsorptive emici- absorbentabstract soyut, mücerretabsurd gülünç, saçma -ridiculousabundant bol, bereketli- ample, plentifulabusive bozuk- rude and offensiveacademic eğitimle ilgili, akademikacceptable kabul edilebilir- agreed or approvedaccessible to erişilebilir, ulaşılabilir- approachableaccidental raslantı olarak, kaza olarak – casualaccountable sorumlu, mesul- responsibleaccurate doğru, kesin, tam, ince- exactacid ekşi, asit, ekşi şeyacoustic işitme duygusu ile ilgili- acousticalactive hareket kuvveti olan, etkin, değiştirebilen- reactive , effectual , dynamicadaptable uyabilir, uysal, şartlara uyan- conformable, modifiable, adjustableaddicted tiryaki, bağımlı-hooked on-crazy about:addictive bağımlılık yapan:By the time he was 17, he was addicted to heroin.additional ilave-extra, subordinate, auxiliaryadept usta, mahir, uzman, mütehassıs-versed, proficient, skilled, well-skilled, expertadequate uygun, ehven, elverişli, yerinde-sufficient, enough, ample satisfactory, fittingadolescent delikanlı, genç-  teenager, youth, juvenile, minor, stripling, youngster: An adolescent is a young person who is no longer a child but who is not yet an adult. .adult reşit, erişkin, ergin kimse-mature, grown (up), full-grown, matured, of age: Now  that you are adult, you come into a large inheritance.adventurous maceralı, sürükleyici-daring, rash, brash, reckless, devil-may-care, bold,            foolhardy, hazardous, risky, daredevil, venturesome,            adventuresome, temerarious, audacious, bold, intrepid, brave,            courageous: She was adventurous enough to sail round the world single-handed.adverse ters, zıt, kötü- inclement, severe, awful, unfavourableadvisory tavsiye niteliğinde-consultive, consultative, counselling, hortatory,            monitory, admonitoryaffectionate   şefkatli   sevecen -fond, loving, tender, caring, devoted, doting, warm: She gave her mother an affectionate embrace and boarded the train.affluent  zengin-rich, wealthy, prosperous, affluent, well-to-do, welloffafloat su üzerinde dolaşan, su basmış-floatafraid korkan, korkmuş, korkmak-fearful, frightened, scared, intimidated, apprehensive,   lily-livered, white-livered, terrified, panic-strickenaggressive saldırgan-combative, warlike, martial, belligerent, bellicoseagreeable uygun, münasip, hoş, nazik-pleasing, welcome, satisfying, delightfulagricultural zirai, tarımsal, çiftçiliğe ait-: it means involving or relating to agriculture.airborne havadan gelen (toz, mikrop)-: it means flying in the air or coming from the air.alert uyanık, dikkatli, tetik-awake, wide awake, watchful, vigilant, attentive, heedful, waryalike benzer, aynı-similar, akin, resembling or like one another, akin to        or similar to one anotheralkaline alkalik, kalevi- Something that is alkaline contains an alkali.alone tek başına, yalnız-unaccompanied, unescorted, solitary, by oneselfalternative değiştirici-alternate, variant, (an)other, different, additional altruistic fedakar- An altruistic person is unselfish and shows concern for other peoples happiness and welfare. amazing şaşırtıcı, muhteşem-astonishing, astounding, surprising, wonderful,     remarkable, extraordinary, marvellous, fabulous, stunningambitious   hırslı   iddialı- hazy, obscure, equivocal, dubious, nebulousamenable uysal, yumuşak başlı- tractable, docile, responsive, willingamiable hoş, sevimli, tatlı- affable- friendlyamoral ahlak dışı, ahlak ile ilişiği olmayanamphibious hem havada hem karada yaşayabilen- amphibiousample bol, bereketli- plentifulancestor ata, cetancient eski, kadim, eski zamandan kalma, yaşlı adam, ata, babaangry kızgın, öfkeli, hiddetli, gücenmiş, darılmış- furiousannoying sinir bozucu- bothersomeannual yıllık, senelik- yearlyanonymous isimsiz, anonim, imzasız olarak-antiseptic antiseptik- sterilizedanxious endişeli, mustarip, sıkıntılı- nervousapart ayrı, bir tarafa, münferit olarak- aside apparent bariz, belli- obviousapparent kolay anlaşılır, idrak edilir- evidentapplicable uygun, münasip, uygulanabilirapprehensive çabuk kavrayan, endişe eden, korkan- discerning appropriate for uygun, elverişli approximate yaklaşık- near arable verimli (toprak)- cultivablearchitectural mimari, mimarlığa aitardent ateşli, gayretli, şevkli, hararetli- fervent, passionatearduous güç, çetin, müşkül, gayret isteyen, dik- backbreaking arid kurak, çorak- jejune, parchedaristocrat aristokrasiye ait, çok kibar arrogant kibirli- self-important artificial suni, yapay- unrealartistic artistik, sanat yönü olan- pleasingassertive iddiacı- self-confidentastray yolundan çıkmış, yanlış yol tutmuş, sapıtmış, sapmış- off courseathletic atletik, atletlere ait- acrobaticatmospheric havaya ait, atmosferik- full of atmosphereattractive cazibeli, cazip, çekici, alımlı- good-looking, magneticauthoritarian serbestliğe imkan vermeden yöneten- despotic, strictavailable elde edilebilir- obtainable, accessible, eligible aware of bilincinde, farkında awful korkunç, berbat- abominable awkward   tuhaf, garip   sakar- bunglesome    capricious kaprisli- impulsive bare çıplak, yalın- barren barren ( arid) kurak, çorak – desolate baseless temelsiz, asılsız- groundless belligerent savaşçı- aggressive beneficial Hayırlı, yararlı, faydalı- salutary beneficial to karlı, faydalı- helpful, usefulbest en iyi, en hoş, en uygun, en iyisibewildering afallatıcı, şaşırtıcı- bafflingbiased against ön yargılıbiblical kutsal kitaba ait bibliographical bibliyografyaya ait- bibliographicbig büyük, iri, kocamanbiological biyoloji ilmine ait, biyolojikbitter acı- acerb- astringent blind kör- sightless blurry bulanık (görüntü)- bleary boastful övüngen, kendini beğenmiş- braggart bold cesur- bluff- sheer boring sıkıcı- dull braggart ukala, kendini beğenmiş- boastful brave cesur- courageous brief kısa, öz- abbreviated bright parlak- brilliant brilliant harika, mükemmel- glorious brittle   nazik, kırılgan   gevrek- brickle    broad geniş- all-embracing brutal zalim, acımasız- barbarous bulky hantal, çok yer kaplayan- large bumpy engebeli arazi- jolty busy meşgul, yoğun- engaged calm sakin- easygoing candid açık sözlü ( outspoken)- free-spoken capable yetenekli , kapasiteli- adequate to captivating büyüleyici, nefes kesici- becharming carefree vurdumduymaz- devil-may-care, happy-go-lucky caring duyarlı, umursayan- affectionate casual   sıradan  havadan sudan- accidental    catastrophic felaket, korkunç- ruinous cautious dikkatli, uyanık- timid celebrity ünlü- superstar centenary yüz yıllık, yüzüncü yıl dönümü- centennialcentral merkez, merkezi, ortada olan- cardinalcertain kati, kesin, emin- surechance şans eseri olaraktan- accidentalchaotic karmakarışık, düzensiz- disorderlycharacteristic diğerlerinden ayırıcı nitelikte olan charitable hayırsever, yardımsever- good-hearted charming büyüleyici, muhteşem- magical cheerful neşeli- pollyannaishchemical kimyasal, kimya ile ilgili- substancechief şef, amir, reis, en yüksek rütbede olan- principal chilly soğuk- coldchoice seçkin- primechoosy müşkülpesent, zor memnun edilebilen- hard to pleasechronological tarih sırasına göre düzenlenmiş olan- sequentialcircumstantial durumla ilgili, teferruata dair- specific clever zeki- cunning clumsy sakar- awkward coarse kaba, pürüzlü- crude,common coherent uyumlu, ahenkli- consistent coincidental tesadüfi- concurrent comfortable konforlu, rahat- prosperous common  ortak, sıradan, yaygın- coarse   complicated karmaşık- complex composed soğuk kanlı (cool)- calmed comprehensive kapsamlı, detaylı- inclusive compulsory zorunlu- mandatory conceited kibirli, burnu havada- egotistic concerned about endişeli- implicated concerned with ilgili, meraklı- anxious conclusive kesin, net-decisive, absolute concrete somut- actual confident kendinden emin- convinced confined to sınırlı- imprisoned confused kafası karışmış- baffled congested  kalabalık ,  tıkanmış- choked off   conscious of bilincinde, farkında considerable önemli/büyük ölçüde- appreciable considerate düşüncel, nazik- thoughtful consistent with tutarlı- coherent constant sürekli, devamlı- changeless contagious bulaşıcı (hastalık)- transmissible controversial tartışmalı- notorious, debatable convincing ikna edici- credible cool   serin   soğuk kanlı- nerveless    correct doğru, yanlışsız- right corrupt rüşvetçi, ahlaksız- crooked cost-effective masrafına, zahmetine deşen, ucuza gelen- gainful costly pahalı, maliyeti çok- high-pricedcounterfeit sahte- fake,forge courageous cesur – brave cowardly korkak- fearful credulous saf, kolay kanan- believable criminal suçlu- vicious crowded with kalabalık- herded crucial to çok önemli- vital cruel zalim- brutal cunning kurnaz – crafty curable tedavisi mümkün (hastalık)- treated curative şifalı- healing curious   meraklı,   ilginç- peculiar    curly kıvırcık- frizzy cute şirin, sevimli- precious cynical about şüpheci, inanmayan dazzling göz kamaştırıcı- confusing deaf saşır decent uygun, münasip- adequate decisive kesin, net- conclusive dedicated to kendini adamış- committed deep derin- cryptic defective kusurlu, defolu- faulty deficient (in) yetersiz- insufficient definite kesin- certain deliberate kasıtlı – intentional- on purpose delicate hassas, nazik- fragile delicious lezzetli – tasty, delightful delightful zevkli, hoş- delicious demanding zor zahmetli iş- involving dense yoğun- compact deprived of yoksun, mahrum- disadvantaged descendant torun- successor desirable arzu edilir, istendik- suitable desperate umutsuz- despairing deteriorating gittikçe kötüye giden- degenerating determined kararlı- ascertained, compulsive devoid of yoksun, mahrum- barren devoted to kendini adamış- committed diligent titiz, hassas- persevering dim loş (ışık)- bleak diplomatic kurnaz, akıllı- diplomatical disabled sakat, özürlü- handicapped disagreeable geçimsiz/huysuz kişi- unsympathetic disappointed hayal kırıklığına uğramış- defeated disastrous korkunç, felaket- calamitous discouraging cesaret kırıcı- admonishing discriminated against ayrımcılığa uğramış- separated disdainful hor gören, küçümseyen- insulting disgusting iğrenç, tiksindirici- repelling disposable tek kullanımlı (jilet vb) disruptive   huzur bozan   (ders kaynatan öğrenci)- troubled    distinct farklı, belirgin- distinguishable disturbing rahatsız edici- agitating diverse farklı, çeşitli- various dizzy başı dönen- airheaded docile uysal, evcil- teachable domesticated evcil hayvan- naturalised dormant   sönmüş (volkan)   kış uykusuna yatmış (hayvan)- inactive    doubtful şüpheli- dubious dreadful korkunç- abominable dreary kasvetli, sıkıcı- depressing drunk sarhoş- besotted dull   kasvetli   geri zekalı- boring    durable dayanıklı- hard-wearing dutiful itaatkar –obedient, duteous eager for hevesli – keen on- zealous eccentric tuhaf- freaky economic ekonomik- economic edible yenilebilir yemek- eatable effective etkili- effectual elaborate ayrıntılı, detaylı- detailed embarrassed yerin dibine girmiş, utanmış- abashed emphatic vurgulu- emphasized empty boş- hollow endemic to yöreye has- indigenous enigmatic bilmecemsi- enigmatical enormous kocaman- tremendous enthusiastic about hevesli- eager entire tüm, bütün- full epidemic salgın- outbreak essential temel, esas, çok önemli- all important eternal sonsuz, ebedi, ölümsüz- ageless even pürüzsüz, eşit- fifty-fifty exactly tam olarak- just exaggerated abartılı – amplified excellent in/at mükemmel- first-class exceptional sıra dışı, olağanüstü- surpassing excessive aşırı derecede- extravagant exciting heyecanlandırıcı- breathtaking exclusive özel- sole exhausted çok yorgun, bitkin- fatigued expensive pahalı- costly extensive kapsamlı, detaylı- broad external harici, dış- extraneous extra fazla- excess, redundant extraordinary sıra dışı, olağanüstü- over-the-top extravagant müsrif , israfçı- excessive extreme aşırı, uç noktada- utmost extrovert cana yakın , girişken fabulous muhteşem- wonderful, tremendous fair   adil, eşit   açık tenli- fairish, reasonable       faithful to sadakatli, vefalı- close fake sahte- false fallacious aldatıcı, sanal- deceitful famous for ünlü- notable fascinating büyüleyici- bewitching fastidious nazlı- hard to please fatal ölümcül (yara vb)- deadly fatigued yorgun- exhausted faulty hatalı, kusurlu-defective,out of order favourable olumlu, iyi- positive feasible yapılabilir- practicable fertile   verimli (toprak)   doğurgan (kadın)- productive    fierce   azgın   çetin (rekabet)- furious    firm sert/sıkı bir şekilde- immobile fizzy asitli – fizzing, effervescent flat düz- level,even flawless kusursuz- unflawed flimsy dayanıksız- fragile fond of düşkün, tutkulu- adoring foolish aptal- gooselike, stupid forgetful unutkan- mindless fortunate talihli, şanslı –lucky, providential fragile kırılgan, hassas, narin- delicate frank dürüst, samimi- outspoken fruitful verimli- profitable fruitless verimsiz- futile frustrated hayal kırıklığına uğramış- baffled fundamental temel, esas- central furious kızgın, öfkeli- angry futile boşuna, boş yere- bootless fuzzy tüylü- blurred generous cömert- bighearted genius dahi, üstün zekalı- mastermind genuine   hakiki   samimi, içten- actual, authentic    gigantic devasa- mammoth glad memnun, hoşnut- happy gloomy loş, az ışıklı- depressinggraceful zarif- elegant gradual dereceli olarak, yavaş- slow grateful minnettar – thankful greedy aç gözlü- avid, avaricious guilty of suçlu- shamed gullible saf insan – credulous, fleeceable handsome yakışıklı- fine-looking handy kullanışlı, yararlı- convenient haphazard rasgele, tesadüfi- slapdash, random happy mutlu- content hard – working çalışkan- industrious hard sert, katı- firm harmful zararlı- damaging harmless zararsız- risk-free harsh sert- cruel hasty telaşlı- speedy hazardous tehlikeli -dangerous healthy sağlıklı- vigorousheavy ağır – profound helpless çaresiz- weak hesitant about tereddütlü- uncertain homegeneous aynı tür, homojen- honest dürüst, namuslu- sincere hopeless umutsuz- desperate horrified korkmuş- shocked hospitable konuksever- friendly hostile to düşman- aggressive huge kocaman, büyük- enormous humble mütevazı- modest- meek humorous komik- funny identical aynı, tıpkı- indistinguishable ignorant (of) cahil, bilgisiz- uninformed illiterate okur yazar olmayan- uneducated imaginary hayal ürünü- fantasy imaginative hayal gücü geniş kişi- ingenious immature çocuk tabiatlı, olgun olmayan insan- juvenile, young immense kocaman- huge impatient sabırsız- intolerant impolite kaba- rude impressive etkili, büyüleyici- imposing impulsive düşünmeden karar veren- impetuous inadequate yetersiz- insufficient incessant sürekli- nonstop inclusive kapsayan- comprehensive incompetent beceriksiz, kabiliyetsiz- useless incredible inanılmaz- unbelievable indifferent to kayıtsız, ilgisiz- indispensable to vazgeçilmez- vital inestimable paha biçilmez- immeasurable infamous for kötü – notorious infectious bulaşıcı, mikroplu- communicable infinite sonsuz, bitmez tükenmez- never-ending inflammatory iltihaplı- provocative ingenious dahi- inventive- ingenuous açık, saf- innocent- injured incinmiş- hurt innocent of masum- blameless insidious sinsi- sinister insistent ısrarcı- adamant intelligent zeki- clever intense yoğun- powerful intentional kasıtlı- deliberate internal iç, dahili- interior introvert içine kapanık- shy person invalid   geçersiz   kötürüm, sakat- unacceptable invaluable paha biçilmez- priceless invisible görünmez- imperceptible irrelevant to ilgisiz, alakasız- immaterial irresistible karşı konulmaz, dayanılmaz derecede cazip- appealing irreversible geri dönüşümsüz, kurtarılamaz – irreparable irritating sinir bozucu- annoying jealous of kıskanç- envious juicy sulu- succulent keen on düşkün, hevesli- fond of knowledgeable bilgili- well-informedlazy tembel- idle legible okunaklı yazı- readable lethal öldürücü (silah, gaz vb)- deadly lethargic enerjik olmayan, bitkin- tired light hafif- weightless likely to meyilli, yatkın- on the verge of,ready listless yorgun, bitkin- lacking energy literal hakiki, gerçek (anlam)- factual lively neşeli, hayat dolu- vigorous logical mantıklı- rational longing özlem duyan, hasret çeken- yearning loose gevşek- slack lovely sevimli, hoş- beautiful loyal to sadık, vefalı- faithful ludicrous saçma, komik- ridiculous luxurious lüks- deluxe magnified büyütülmüş- exaggerated massive kocaman- huge, enormous mature olgun (insan için)- grown-up, adult mean cimri- poor merciless acımasız- hard-hearted messy dağınık- untidy metaphorical mecazi (anlam)- figurative meticulous titiz- scrupulous mischievous yaramaz -unruly miserable üzgün , neşesiz- unhappy miserly cimri- tight-fisted modest alçakgönüllü, mütevazı – humble, moderate momentous hareketli,önemli- significant moody morali bozuk, keyifsiz- temperamental mortal ölümlü, fani- earthly motionless hareketsiz- immobile mouldy küflü- rotten muddy çamurlu- mud-covered mutual karşılıklı, ortaklaşa- shared naïve saf insan – trusty, inexperienced narrow dar- slender nasty baş belası, kıl- wicked native to yerli, yerel, yöreye has- inhabitant naughty yaramaz – mischevious neat temiz, derli toplu (oda vb)- tidy necessary gerekli- essential needless gereksiz- unnecessary neglectful ihmalkâr- careless negligible az, önemsiz- insignificant nervous gergin- worried noble asil- aristocratic nonsense saçma- rubbish notorious (for) kötü ünlü -infamous nourishing besleyici- beneficial nutritious besleyici- healthy obedient itaatkâr- respectful obnoxious sevimsiz, itici- horrible obscure anlaşılması zor, gizli, belirsiz- unclearobsolete modası geçmiş- outdated obstinate inatçı- stubborn obvious açık, bariz- clear occasional sıradan, her zamanki- casual odourless kokusuz- unscented offensive   kırıcı, gücendirici ,  saldırgan- aggressive optimistic iyimser- positive optional seçmeli- not obligatory ordinary sıradan- commonplaceoutspoken açık sözlü- frank painstaking çok titiz, özenle yapılan- meticulouspartial kısmen,taraflı- biased passionate tutkulu, ihtiraslı- fervent passive pasif- inactive patient sabırlı- enduring peaceful   huzurlu, sakin   barışsever- quiet peculiar olağandışı- strangeperfect kusursuz- ideal perilous tehlikeli- unsafe perishable çabuk bozulan (yiyecek)- consumable permanent kalıcı, sürekli- lasting persuasive ikna edici- convincing pervasive istila edici- invasive pessimistic kötümser- gloomy pitiless acımasız- merciless plain yalın, sade- simple pleasant hoş, güzel (şey)- lovely pleased memnun, hoşnut- satisfied plentiful çok- abundant pointless saçma, manasız- useless, futile poisonous zehirli- toxic polite kibar , nazik- civil polluted kirli- contaminated portable portatif, taşınabilir- moveablepractical mantıklı, pratik- sensible precise eksiksiz, yanlışsız, tam- exact, accurate predictable tahmin edilebilir- expected prejudiced (against) ön yargılı- biased previous önceki- preceding priceless paha biçilmez- invaluable principal başlıca- main private özel, hususi- personal probable muhtemel- likely profitable karlı, kar getiren- profitable prompt ani, çabuk- punctual proper adamakıllı, doğru düzgün- appropriate proud of gurur duyan- conceited publicly alenen, herkesin içinde- openly pure saf, berrak (su vb)- unpolluted purposeful amaçlı, kasıtlı- determined quiet sessiz, sakin- silent racist ırkçı- chauvinistic random rasgele, tesadüfi- accidental rare ender- uncommon reasonable makul, mantıklı- sensible reckless dikkatsiz/pervasız- irresponsible redundant artık işe yaramayan- superfluous refugee mülteci- immigrant related to   ile   ilgili- connected relative göreceli, nispeten- comparative relentless hummalı, aralıksız- persistent reliable güvenilir- consistent relieved içi rahatlamış- calmed reluctant about çekingen , isteksiz- remarkable kayda değer, önemli- extraordinary repulsive iğrenç- disgusting resourceful maharetli, kabiliyetli- ingenious respectful saygılı- polite respective sırayla- particular responsible sorumlu- in charge restless huzursuz- agitated restricted (to) sınırlı- limited rigid sert, kaskatı- inflexible rigorous   gayretli ,  zahmetli- meticulous ripe olgun (meyve)- mature. seasoned  ritual törensel- customary romantic romantik- passionate roomy ferah, geniş (oda)- spacious rotten çürük- decayed rough kaba, pürüzlü- coarse rude kaba- impoliterugged engebeli- rocky rusty paslı- oxidized ruthless acımasız- brutal safe emin- secure sanitary hijyenik, temiz- hygienic satisfactory memnuniyet verici- acceptable satisfying   tatmin edici   doyurucu (yemek)- fulfilling scared korkmuş- frightened scary korkunç, korkutucu- frightening scornful hor gören, küçümseyen- disrespectful scruffy pasaklı, derbeder kılıklı- shabby secret gizli- undisclosed secretive ağzı sıkı kişi- enigmatic secure güvenli- safe sedative yatıştırıcı- calming selfish bencil- self-centred sensible mantıklı- sane sensitive hassas, duygusal- susceptible sentimental duygusal- over-romantic serious ciddi- severe shabby kılıksız, pasaklı- untidy shallow sığ, derin olmayan- superficialshameful utanç verici- disgraceful shameless utanmaz- unblushing sharp keskin- pointed shiny parlak- glossy shy utangaç- introvert significant   önemli   anlamlı- noteworthy silly aptal- stupid sincere samimi, içten, candan- genuine skilful becerikli , yetenekli- skilled slightly azıcık, hafiften- to some extent slippery kaygan (yol)- oily smart   şık   zeki- elegant smooth düz, pürüzsüz- flatsociable sosyal , cana yakın- friendly. outgoing soft yumuşak- flexible solid katı- firm  sorrowful üzüntü verici- mournful sour   ekşi (yemek)   acıyan- acid spacious ferah, geniş-roomy sparse seyrek- meagre spectacular görkemli- stunning spiritual   ruhsal ,  manevi- holy spiteful kinci, kin güden- malicious splendid görkemli, muhteşem- marvellous spongy süngerimsi- soft stable   dayanıklı (zemin)   istikrarlı, iyi giden (ekonomi)- steady. constant stagnant   durgun- inactivestale bayat- out of date steady istikrarlı, devamlı- stable stiff sert, katı- rigid stimulating uyarıcı- inspiring stingy cimri- mean straight düz- tidy strange tuhaf, garip, acayip- odd strenuous yorucu- tiring strict with sert/katı tutumlu kişi- firm stubborn inatçı- obstinate stupid aptal- brainless sturdy dayanıklı- strong submissive itaatkar -obedient successful başarılı- victorious successive art arda- succeeding sudden hemen, ani- swift sufficient yeterli – adequate superficial yüzeysel- surface susceptible to kolay etkilenen, hassas – vulnerable to suspicious of şüpheli- doubtful sweet tatlı, hoş- sugary fast swift çabuk, acele- tactful düşünceli, nazik- thoughtful tactless patavatsız, düşüncesiz- thoughtless talented yetenekli , maharetli- gifted talkative konuşkan, geveze- chatty tamed evcil hayvan- disciplined tasteful zevkine düşkün- sophisticated tasteless tatsız, zevksiz- flavourless tasty lezzetli- delicious tedious sıkıcı – boring temporary geçici- impermanent tenant kiracı- renter tender hassas, yumuşak- affectionatetenderly yumuşak kalpli – merciful tense gergin- nervous terrible korkunç- awful terrific harikulade, muhteşem- tremendousterrified korkmuş- frightened thick kalın- broad thin ince- slim thirsty susamış- parched thorough kapsamlı, detaylı- detailed thoughtful düşünceli, nazik- kind tidy tertipli , düzenli- orderly timid korkak, çekingen- shy tiny küçücük, mini- small tough   sert   zor (iş)- hard tranquil sakin, huzurlu, sessiz- serenetremendous   muhteşem   kocaman- marvellous twin ikiz- double ugly çirkin- unattractive ultimate en son- last unavailable mevcut olmayan- out of stock unbearable dayanılmaz- intolerable unbending eğilmez- inflexible uncultivated işlenmemiş- unrefined uneven düz olmayan- rough unimaginative hayal gücü dar- uninspired unique eşsiz, yegane – sole unnatural garip- abnormal unnecessary gereksiz- pointless unusual görünmedik, sıra dışı- odd unwilling isteksiz- reluctant unwise ahmak, aptal- foolish upset üzgün- sad useful faydalı, yararlı- helpful usual her zamanki- customary utter tamam, büsbütün- complete vacant boş- empty vague belirsiz, net olmayan- unclear vain kendini beğenmiş- conceited valid geçerli- applicable valuable değerli- precious valueless değersiz- worthless varied çeşitli- diverse vengeful intikamcı- revengeful versatile çok yönlü, maharetli- multitalented vigilant uyanık, gözü açık- watchful vigorous gayretli- energetic violent şiddetli- aggressive visible görülebilir- noticeable vivid canlı, akılda kalıcı, net- glowing volatile uçucu (alkol)- explosive voluntary gönüllü- intended vulnerable to kolay incinir, hassas- wasteful müsrif, israfçı- extravagant wealthy zengin- rich, well-off weird tuhaf, garip, acayip- strange well-behaved terbiyeli- well brought-up, well-mannered well-built iri yapılı- sturdy wide-awake uyanmış, açıkgöz- alert widespread yaygın- prevalentwild yabani, yabanıl- untamed willing gönüllü , hevesli- eager winding virajlı yol- zigzagwindy rüzgarlı, rüzgarı çok- breezywise akıllı, mantıklı- intelligentwithdrawn çekilmiş, içine kapanık- reservedwitty nükteli, hazır cevap- humorouswonderful hayret verici- magnificentwooden tahtadan yapılmış, tahta- made of woodworldwide :evrensel, dünyaya yaygın- universal worried üzgün- upsetworse daha fena, daha kötü- inferiorworst en fenası, en kötüsü, gelmek- most unpleasantworthless değersiz, işe yaramaz- valuelessworthwhile değerli, faydalı- valuablewrong yanlış, haksız, ters, uygunsuz – incorrectwry çarpık, eğri, sapık, yanlış- cynicalyearly yıllık, yılda bir, bir yıl süren- annualyoung genç, küçük, yeni, taze- juvenile