Archives: İngilizce Zamanlar

SIMPLE PRESENT TENSE 2

05 Eylül 2015 | By admin | No Comments | Filed in: İngilizce Zamanlar.

1 – SIMPLE PRESENT TENSE Olumlu, olumsuz ve soru şekillerini gösteren tablolar.    (+)     I, you, we, they + verb       (he,she,it + verbs)       POSITIVE OLUMLU I get up early in the mornings. Sabahları erken kalkarım. You know him well. Sen onu iyi tanırsın. He likes apples very much. O elmaları çok sever. She writes letters • Read More »

Tags:

İngilizcede zamanlar 4 – The Future Tense – Going to yapısı

02 Eylül 2015 | By admin | No Comments | Filed in: İngilizce Zamanlar.

Gelecek zamanda yapılması planlanan, tasarlanan eylemleri ifade etmek için ingilizce de iki tür gelecek zaman yapısı kullanılır. Tükçedeki -ecek, -acak yapısına karşılık gelir. Going to yapısı gelecekle ilgili olarak daha kesin olarak planlanmış eylemleri ifade ederken, will yapısı bir kerelik olayları, isteyerek yapılan olayları, söz vermeyi, somut gerçekleri, beklentileri ve tahminleri ifade eder. Modern ingilizcede • Read More »

Tags: , ,