İngilizce Phrasal Verbs

18 Ağustos 2012 | By admin | Filed in: İngilizce Deyimler.

Phrasal Verbs

A
ask outinvite on a daterica etmek, davet etmek
ask overinvite to ones homeeve davet etmek
B
back upgive supportdesteklemek
blow upexplodepatlamak
break downstop working properlybozulmak
break downbecome mentally ill ruhenyıkılmak
break offend somethingilişiğini kesmek
bring aboutcause to happenneden olmak
bring backrecallgeri aramak
bring downcause to fallhata yapmak
C
call offcancel somethingiptal etmek
call onvisitziyaret etmek
carry on (with )continuedevam etmek
carry overpostponeertelemek
catch up onbecome up-to-dateyakalamak, yetişmek
check fortry to findaramaya çalışmak
check intoinvestigatearaştırmak
check intoenter a hospital, hotel etc.bir yere giriş yapmak
check outleave a hotel, hospitalbir yerden ayrılmak
check onmake sure something is OKkontrol etmek, emin olmak
clean uptidytemizlemek
come acrossmeettanışmak
come alongaccompany someoneberaber gelmek
come byobtainbulmak
come downwith become ill fromhastalanmak
come intoinheritmiras almak
come outbe publishedyayınlamak
cut ininterruptkesmek
cut outstop an actiondurdurma
cut upcut into small piecesküçük parçalara bölmek
D
do away(with) abolishdurdurmak
do inkillöldürmek
do outcleantemizlemek
do with needwantihtiyacı olmak , istemek
dress upwear elegant clothesresmi giyinmek
drop invisit someone unexpectedlybeklenmedik ziyaret
F
fall backretreatgeri çekilmek
fall forfall in love with somebodybirine aşık olmak
fall offdecreaseazalmak
fall onattacksaldırmak
fall out ( with )quarrelkavga etmek
G
get aboutmove around , spreadyayılmak
get away ( from )escape , leavekaçmak , terketmek
get along (with)have a friendly relationshiparkadaş olmak
get sb downdepressçökmek, depresyona girmek
give offemitçıkarmak
give backreturngeri dönmek
give upstop ( a habit etc )durmak
go forattacksaldırmak
go downwith become illhastalanmak
go outbe extinguishedsöndürmek
H
hold backhesitatetereddüt etmek
hold onwaitbeklemek
hold updelayertelemek , geciktirmek
K
keep at sthcontinue working on sthçalışmaya devam etmek ( bir şey üzerinde )
keep away ( from )stay awayuzakta durmak , uzakta kalmak
keep backstay backgeride durmak , geride kalmak
keep sb/sth downcontrolbirini , birşeyi kontrol etmek
keep oncontinuedevam etmek
L
let sb downdisappointhayal kırıklığına uğratmak
let onreveal a secretsırrını açmak, açıklamak
look aftertake care ofönlem almak
look forsearch foraraştırmak
look forward toanticipatebeklemek , ummak
look intoinvestigatearaştırmak , incelemek
look overinspect carefullygözden geçirmek , göz atmak
M
make upinventicat etmek ,yaratmak
P
put awayput in the usual placekenara koymak , biriktirmek
put downsuppress by force ,attribute to ,bastırmak ,değer biçmek
put forwardproposeönermek, teklif etmek
put offpostponeertelemek
put onswitch on , increase(weight)giyinmek , artmak ( kilo )
put outextinguish söndürmek ,tüketmek
R
run acrossmeet or find by chancerastlamak , tesadüf etmek
run afterchasekovalamak , peşinden koşmak
run awaywith stealçalmak
run outof come to an endsona ermek
S
set aboutbegin to doyapmaya başlamak
set upstart a businessişe başlamak, işe koyulmak
stand byremain loyalsadık kalmak , yanında olmak
stand forrepresentgöstermek , anlatmak
T
take afterlook likebenzemek
take downlenghen a garment, seperate to piecesindirmek , parçalara ayırmak
take ingive accommodationkalacak yer vermek
take foridentify sb or sth wronglysanmak , zannetmek
take offremove clothes üstünü çıkarmak
take tolikehoşlanmak
turn awayrefuse to let inkovmak,defetmek
turn downreduce volumesesi azaltmak
turn ingo tobed yatmak
turn offswitch offkapamak
turn onswitch on açmak
W
work onbe busy withmeşgul olmak
work outfind by resoningproblemi çözmek , halletmek
work updevelopgeliştirmek
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Bir önceki yazımız olan Idioms from Stationery başlıklı makalemizde Idioms from Stationery hakkında bilgiler verilmektedir.

Gelen Aramalar: phrasal verbs konu anlatımı,phrasal verb konu anlatimi,phrasal verbs video konu anlatımı

Tags: ,

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir