Archives: İngilizce Gramer Dersleri

Could Modal Verb

28 Aralık 2014 by HoLi | No Comments | Filed in İngilizce Gramer Dersleri

İngilizcede Could bir yardımcı fiildir, modal yardımcı fiilidir(Modal Verb). Could, geçmişte bir şeyin mümkün olup olmadığı ya da birisinin birşeyi yapma becerisinin olup olmadığını anlatırken kullanılır. Rica, istek, izin gibi durumlarda da ingilizcede could kullanılabilir: geçmişteki olasılık, ihtimal, kabliyet veya yeteneklerden bahsederken istekte bulunurken İngilizce Could’un Genel Yapısı Özne + Could Modal Verb + esas […]

Be Able To

27 Aralık 2014 by HoLi | No Comments | Filed in İngilizce Gramer Dersleri

Be able to aslında modal verb değildir. Be fiiline sıfat olan able’ın ve mastar olan to’nun eklenmesi ile oluşmuştur. Modal konusunda yer almasının nedeni, kimi zaman can ve could yerine kullanılmasıdır. Can ve could şimdiki zaman ve geçmiş zaman cümlelerinde kullanılır. Be able to ise diğer zaman/tense cümlelerinde kullanılabilir ve can/could ile aynı anlamı verir. […]

Can Modal Verb

27 Aralık 2014 by HoLi | No Comments | Filed in İngilizce Gramer Dersleri

Can bir yardımcı fiildir, modal yardımcı fiilidir. Can, bir şeyin mümkün olup olmadığı ya da birisinin birşeyi yapma becerisinin olup olmadığını anlatırken kullanılır. Rica, istek, izin gibi durumlarda da can kullanılabilir. Örnek kullanım alanları: Olasılık, ihtimal, kabliyet ve yeteneklerden bahsederken. İstekte bulunurken. İzin verme ve isteme durumlarında can kullanılır. Can’in Genel Yapısı Özne + can […]