Archives: İngilizce Gramer Dersleri

NOUN CLAUSES

11 Mayıs 2012 by admin | No Comments | Filed in İngilizce Gramer Dersleri

NOUN CLAUSESThatWhether/ifWH words (what, who, which, how, etc.) SentenceWhoWhatWhose + N Verbİsmin yerine kullanılan bağlı cümlelere noun clause denir. Genel olarak zamirinden sonra (that, what etc.) cümle gelir. Ancak özne konumunda kullanıldığında who, what veya whose+noun kendisinden sonra yüklem alır.That ClauseTürkçeye çoğunlukla –(di)ği veya –mesi ekleriyle çevrilir.Bu eklere noun clauseın cümledeki pozisyonuna göre –ni, -nu […]

Tags:

ADVERBIAL CLAUSES (Zarf Cümlecikleri)

10 Mayıs 2012 by admin | No Comments | Filed in İngilizce Gramer Dersleri

ADVERBIAL CLAUSES (Zarf Cümlecikleri)Zarfın yerini tutan subordinate cümleciklere adverbial clause denir. Bir şeyin ne zaman, nerede nasıl, hangi surette, ne amaçla, hangi sebeple vs. yapıldığını anlatan cümleciklerdir.Time (zaman)as long as since by the timebefore whenever the momentafter as soon as until/tillas when no sooner…than…while once hardly/scarcely…when/before… He will remain a bachelor until he dies. Ill remember you […]

Tags:

10-4 ADVERBIAL CLAUSES OF TIME after

29 Nisan 2012 by admin | No Comments | Filed in İngilizce Gramer Dersleri

10-4    ADVERBIAL CLAUSES OF TIME after After I finish/have finished this report, I will go out for lunch. After I finished/had finished the report, I went out for lunch. before Before I go out for lunch, I will finish this report. Before I went out for lunch, I finished/had finished the report. when When I […]

Tags: