Çeviri Nasıl Yapılır? İSİM (=NOUN) VE UYGUN ARTICLE SEÇİMİ

04 Aralık 2013 | By admin | Filed in: İngilizce Çeviri.

İSİM
(=NOUN) VE UYGUN ARTICLE SEÇİMİ

1. Tanım: a(n) ve the

Article seçimi çeviri işlemlerinde çoğu zaman bir sorun haline
gelmektedir. A(n) (=Indefinite article) ve the
(=Definite article) isimlerle birlikte kullanılırlar.

Bu iki kelimenin nasıl ve ne durumlarda kullanıldıklarına geçmeden önce,
isim yapılarını incelemek yararlı olabilir.

2. Sayılabilir ve sayılamayan isim

İsim, sayılabilen ve sayılamayan olarak sınıflandırılabilir:

Sayılabilen (=countable) isim

a) Tekil (=singular)

cat, leaf, man, person, iron (= ütü)

b) Çoğul (=plural)

cats, leaves, men, people/persons, irons

Sayılamayan (=uncountable) isim

a) Somut (=concrete)

water, oil, sugar, iron (= demir)

b) Soyut (=abstract)

happiness, wealth, boredom

3. Kullanım alanları

A(n) sadece sayılabilen tekil isimler ile kullanılır. Kendisini
takip eden isim sesli bir harf (a, e, i, o, u) ile telaffuz edilerek (yazılarak
değil) başlarsa, an kullanılır.

an apple, an eagle, an iron, an
orange, an umbrella

fakat

a university student
(u harfi yu olarak telaffuz edilmekte)

an hour
(sessiz olan h harfi telaffuz edilmemekte {h}our)

The bütün isimlerle birlikte kullanılabilir. Bir
ismin her zaman bir article alması gerekli ya da mümkün değildir.

4. A(n) : Kullanıldığı yerler

4.1. Bilinmeyen ve önceden belirginleştirilmemiş

Herhangi biri, hangisi olduğu farketmez

– I have never seen an elephant.
– We are looking for a person to help us in the home.

Sözü edilen şeyin, ait olduğu
sınıfın/türün herhangi bir üyesi olması

– A screwdriver is a tool.

Bu kullanımda çoğul isim de mümkündür.

– Screwdrivers are tools.

Genel nesneler yerine belirginleştirilmiş nesneler
kullanıl-ması durumunda çoğul isim kullanmak gerekir.

– Cars are parked at owners
risk. (Cars = Buraya parkedilen belirgin arabalar)

Tereddüte düşülmesi durumunda en iyisi çoğul isim
kullanmaktır.

… de/başına

– 60 miles an hour
– Three times a week
– Ten pence a kilo

4.2. Bilinen fakat önceden
belirginleştirilmemiş

Özel biri, fakat henüz belirginleştirilmemiş

– I have found a good job at
last.
– She is a very old friend of mine.

– A Mr Nash called to speak to you.
  (Mr Nash diye biri …)

Bir tür/örnek

– We have a good climate.
– What a strange man he is !
– I have never heard such a thing !

Meslek

– I am a teacher by profession.
– To be a good MP, you must be a good speaker.

5. The – Kullanıldığı yerler

5.1. the + az önce/daha önce sözü geçmiş olan

– Ive got an orange and
some apples. Who wants the orange ?
– You have the orange and Ill have the apples.

5.2. the +
belirginleştirilmiş isim

– The dogs in our street are very
noisy.
– The Englishmen we met at the party knew a little Turkish.

5.3. the + eserde sözü geçen kişi(ler)/nesne(ler)

– The Elephant and the Mouse
– The Longest Day
– The Mousetrap

5.4. the + tek olan şey

– They toured the world together.

– The earth goes round the sun.
– She lives in the United States now.

5.5. the +
superlative

– the best/most recent/latest
project

5.6. the +
ordinal sayı

– the first/last/next race

5.7. the + hayali bir
türün/sınıfın temsilcisi olan tekil isim

– The Panda is in danger of
extinction.
– The computer has replaced the typewriter in the office.

5.8. the + sıfat = o sıfat
ile nitelenen grubun tümü

– The young do not listen to the
old.
(= Young people do not listen to old people.)

Tekil kişiler için sıfat + person/man/..
kullanmak gerekir.

– a/the young person/man/woman/..

5.9. the + yer ismi = o yerin
amacına uygun bir eyleme katılınmaması

– She went to the prison ( Ü mahkum olarak değil)
– I would like to live near the sea.

5.10. the + yer = içinde
bulunulan durumdan ötürü tanımlanabilen yer

Her insanın kendisine özgü bir çevresi olduğu ve o kişinin o çevreye ait
herşeyi tanımlayabileceği düşünülürse, o çevreye yakın olan bir kimse (akraba,
arkadaş, aynı şehirli gibi) açısından da o çevre tanımlanabilir özelliktedir.

– I must go to the bank

cümlesindeki the bank, konuşanı tanıyan bir
kimse açısından belirgin bir bankayı niteler.

– There is funny animal in the
garden.

5.11. the + otel / tiyatro /
sinema/.. ismi

– the Hilton
– the Akün

Ayrıca

-the theatre/cinema/opera/concert

5.12. the + çoğul yer ismi

– the Netherlands
– the Azores
– the United States
– the Alps

5.13. the + sayılabilir bir
isim içeren yer isimleri

Canal                     
the Sues/Panama Cana
Channel                  
the English Channel
Desert                    
the Sahara (Desert)
Gulf                        
the Gulf, the Gulf of Mexico
Islands/Isles            
the British Isles, the Virgin Islands
Kingdom                
the United Kingdom
Mountain range        the Rocky Mountains
Ocean                    
the Indian Ocean
Republic                 
the Republic of Turkey
River                      
the (River) Nile
Sea                        
the Mediterranean (Sea)
State(s)                  
the Gulf States, the United States of America
Straits                     
the Bering Straits
Union                     
the Union of South Africa

Yer darlığından ötürü haritalarda the genelde
kullanılmaz.

5.14. the + milliyet belirten sIfat

– the British
– the English
– the Spanish

Bazı milliyetlerden söz ederken, çoğul isim kullanılır.

– (the)
Russians/Arabs/Turks/Scots/..

5.15. the + bilim ve
teknoloji ile ilgili kelime

– I hate the telephone.

5.16. the + müzik aleti

– Id like to learn the guitar.

Caz ve pop terminolojisinde genellikle the
kullanılmaz.

5.17. the + gazete ismi

– the Times

Dergi isimleri the almaz.

– Times (Magazine), Scala

5.18. the + A of B (A ve B birer isim)

– the University of Oxford

5.19. the + gemi ismi

– The Queen Mary

5.20. the + space = bir
alanda boş yer

– He tried to park his car but
the space was not big enough.

The kullanılmazsa space kelimesi uzay
anlamı taşır.

5.21. all the / the whole

a) all

          
the
all + my/your/. + isim
        this/these

– all the time
– all my life
– all this confusion

all + çoğul isim ( every
anlamında)

– All Indian tribes were killed off.
  (Her bir … .)

b) whole

the
my/your/.. + whole + isim
this

– the whole life
– my whole life
– this whole confusion

whole + çoğul isim (complete,
entire anlamında)

– Whole Indian tribes were killed killed off. (=
kimse sağ kalmadı)

                           
the
the whole of + my/your/. + tekil isim
                       
this/that

– the whole of the time
– the whole of my life
– the whole of this confusion

6. The – Kullanılmadığı yerler

6.1. A + B (A ve B birer isim)

– Oxford University
– London Bridge
– Turkish Republic
– Atatürk Airport

Bu yer isimlerinde the kullanılmamasının bir
diğer nedeni de birer bölge ya da kişi adı taşımalarıdır.

6.2. türü / sınıfı temsil eden çoğul /
sayılamayan isim

– Pandas are in danger of
extinction.
– Sugar is bad for you.
– Money can bring happiness.

6.3. yerin amacına yönelik
eyleme katılma durumu

– He was sent to prison for 2
years ( mahkum olarak).
– He is a fisherman. He spends his time at sea.

6.4. ordinal sayı
+ yarışmada durum belirten isim / ödül

– She won first prize for her
essay.
– The Irish contestant was in second place.

6.5. ünvan (+ kişinin soyadı)

– I want to see the Captain, but
Captain Smith.
– Hello, Captain.

6.6. kıta, tekil ülke / şehir
ismi

– Asia, Africa, South America,
Great Britain, New York, Germany

6.7. tek dağ ve ada ismi

– Mount Everest
– Cyprus, Long Island

6.8. göl ismi

– Lake Erie

6.9. preposition
+ isim

– on time, for example, in turn,
in harmony, at night.

Fakat

– in the
morning/afternoon/evening

ve

  
in                     
spring
– during + (the) + autumn
  
before              
summer
                           
winter

6.10. yüklem + isim

Artık birer terim haline gelmiş bazı yapılarda the
kullanılmamaktadır.

yüklem + sayılabilir isim

– to take place

yüklem + çoğul isim

– to make friends
– to shake hands

yüklem + sayılamayan isim

– to make progress
– to make love

6.11. by + isim (= … ile yolculuk)

by + bus,
coach, car, train, air, plane, bike, motorbike, sea / ship / boat, Tube /
underground
on + foot, horseback

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Bir önceki yazımız olan Çeviri Nasıl Yapılır? TIME CLAUSE başlıklı makalemizde Çeviri Nasıl Yapılır? TIME CLAUSE hakkında bilgiler verilmektedir.


Tags:

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir