`s Iyelik Eki

22 Aralık 2014 by HoLi | No Comments | Filed in İngilizce Gramer Dersleri

İyelik Eki: ‘s
‘s kullanılarak bir objenin bir kişiye ya da varlığa ait olduğunu söyleyebiliriz. “Apostrophe s” yani üst tırnak olarak da bilinen bu yapı ile bazı kısaltmalar karıştırılmamalı.
Örnek bazı cümleler:
This is Derek’s bike.
Bu Derek’in bisikleti.
Anne’s paintings are beautiful.
Anne’nin tabloları güzel.
The doctor’s surgery is in that street.
Doktorun muayenehanesi bu caddede.
That’s the cat’s bowl.
Bu kedinin kasesi.
Tekil bir kişi adı ya da isimden sonra gelen iyelik eki daima ‘s dir:
This is Sue’s bag.
These are Sue’s bags.
Eğer isim çoğul ise ve -s ile bitiyorsa, iyelik eki olarak üst tırnak gelir ‘ :
My parents’ flat is quite small.
Anne babamın dairesi epey küçük.
The girls’ bedroom is upstairs.
Kızların yatak odası üst katta.
İsim çoğul ise ama -s ile bitmiyorsa ‘s gelir:
The children’s coats are here.
Çocukların paltoları burada.
The men’s toilets are closed.
Erkeklerin tuvaleti kapalı.
Emma and Paul’s car is outside.
Emma ve Paul’un arabası dışarıda.
Zaman ifade eden kelimelerle de ‘s kullanılır:
A week’s holiday, today’s weather, yesterday’s newspaper
Bir haftanın tatili, Bugünün havası, dünün gazetesi

Örnek cümleler:
These are her books. (Anne) These are Anne’s books.
Bunlar onun kitapları. Bunlar Anne’nin kitapları.
Where is his coat? (Andrew) Where is Andrew’s coat?
Onun ceketi nerde? Andrew’in ceketi nerde?
Is that his car? (your brother) Is that your brother’s car?
Şu onun arabası mı? Şu senin erkek kardeşinin arabası mı?
It’s on her desk. (the teacher) It is on the teacher’s desk.
O onun masasındaç O öğretmenin masasında.
Its dinner is here. (the dog) The dog’s dinner is here.
Onun akşam yemeği burda. Köpeğin akşam yemeği burda.
Her children are at school now. (Judy) Judy’s children are at school now.
Onun çocukları şuan okulda. Judy’nin çocukları şuan okuldalar.
It’s her idea. (my wife) It is my wife’s idea.
O onun fikri. O benim eşimin fikri.

Kişi ve Nesne Zamirleri

21 Aralık 2014 by HoLi | No Comments | Filed in Genel, İngilizce Gramer Dersleri

İngilizcede “subject pronouns” öznelerin yerini tutan yapılardır yani Türkçedeki karşılığı “ kişi-şahıs zamirleri” dir. Nesnelerin yerini tutan zamirler de “object pronouns” olarak isimlendirilir.
Kişi Zamirleri Fiil Nesne Zamirleri
I see them.
She knows me.
We don’t like it.
Bunun yanında “object pronouns” yani nesne zamirleri prepozisyonlarla birlikte de kullanılırlar:
Do you live with them?
Onlarla mı yaşıyorsun?
Jenny works with him.
Jenny onunla çalışıyor.
Kişi Zamirleri – Subject pronouns
I Ben
You Sen
He O – Erkekler için kullanılır
She O – Kızlar için kullanılır
It O – Cansız varlıklar için kullanılır.
We Biz
You Siz
They Onlar

Nesne Zamirleri – Object Pronouns
I Ben
You Sana-seni
Him Ona-onu – Erkekler için kullanılır
Her Ona-onu – Kızlar için kullanılır
It Ona-onu – Caznsız varlıklar için kullanılır.
Us Bizi-Bize
You Sizi-Size
Them Onları-Onlara
Örnek Cümleler ve Türkçeleri:
Can you help us with these bags?
Bu çantaları taşımamızda bize yardım edermisiniz?
We usually see them at the weekend.
Onları genelde hafta sonları görürüz.
How did you teach him to read?
Ona okumayı nasıl öğrettin?
Dikkat edilirse ‘kişi zamirleri – subject pronouns’ öznelerin, yani eylemi gerçekleştirenlerin yerine kullanılır.
I write to her once a month.
Ona ayda bir yazarım.
He loved her very much but she didn’t love he.
O onu (kızı) çok sevdi ama o (kız) onu sevmedi.
Why did you ask them to come? I don’t like them.
Neden onlardan gelip gelmeyeceklerini sordun? Onlardan hoşlanmıyorum.
Please don’t wait for us.
Lütfen bizim için beklemeyin.
Did they tell her the news?
Ona olan biteni anlattılar mı ?
Would you like to come with me?
Benimle gelmek istermisin ?
Aşağıdaki cümlelerde nesne zamirlerinin ne şekilde kullanıldığını inceleyim. Nesne zamirlerinin neye karşılık geldikleri koyu harflerle yazıldı.
I can’t open this door. Could you open it for me, please?
Kapıyı açamadım. Benim için onu açarmısın lütfen?
I can’t do this homework. Can you help me?
Bu ev ödevini yapamam. Bana yardım edermisin?
I asked you a question but you didn’t answer me.
Sana bir soru sordum ama sen bana cevap vermedin.
We’re not ready. Please give us some more time.
Hazır değiliz. Lütfen bize biraz daha zaman verin.
She speaks very quickly. I can’t understand her.
Çok hızlı konuşuyor. Onu anlayamıyorum.
I’m sorry about your birthday. I’m afraid I forgot about it.
Doğum gününden dolayı üzgünüm. Korkarım onu unuttum.
Jill’s a very nice woman. Do you know her?
Jill çok iyi bir kadın. Onu tanıyormusun?

There Is ve There Are

21 Aralık 2014 by HoLi | No Comments | Filed in İngilizce Gramer Dersleri

İngilizce there is there are, tekil ve çoğul yapılarla birlikte kullanılırlar. Bir şeyin var olup olmadığı ya da miktarının ne olduğu hakkında bilgi vermek için kullanılır.
Gramer kalıbı şu şekildedir:
• Olumlu cümle formu:
There is, there’s + tekil isim.
There are + çoğul isim.

• Soru cümlesi formu:
Is there …?
Are there …?

Örnek Cümleler ve Türkçeleri:
There’s a cat in the garden.
Bahçede bir kedi var.
There are twenty students in the class.
Sınıfta 20 öğrenci var.
Is there a hotel near here?
Yakınlarda bir otel var mı?
Are there a lot of tourists in your town?
Kasabanızda çok turist var mı?
There are four girls and two boys in her family.
Ailesinde 4 kız 2’de erkek çocuğu var.
Is there a train to Manchester?
Manchester’a tren var mı?
Is there a good restaurant in this street?
Bu caddede iyi bir restoran var mı?
There are two hospitals in town.
Şehirde 2 tane hastane var.