Imperatives Emir Cümleleri

01 Mart 2015 by HoLi | 1 Comment | Filed in Elementary

 

Imperatives: Emir cümleleri

İngilizcede emir cümleleri olumlu ve olumsuz emir olmak üzere 2’ye ayrılır.

Olumlu emirde cümlenin başına fiil getirilir.

Listen to me : Beni Dinle..

Open the window : Pencereyi açınız.

Close the door : Kapıyı kapatın.

Go out : Dışarı çık..

Sit down : Oturunuz..

Speak English : İngilizce konuşun.

Come with me : Benimle geliniz.

 • Olumsuz emirde cümle “don’t” fiili ile başlar.
 • Yani birisinden bir şeyi yapmamasını belirtmek için kullanılır.

Don’t smoke : Sigara içme.

Don’t shout : Bağırma.

Don’t be late : Geç kalmayın.

Don’t drive fast : Hızlı araba kullanma.

Emir Cümleleri Özellikleri

Olumlu Emir

Open the door( Kapıyı aç / açın / açınız.)

Turn left.( Sola dön / dönün / dönünüz.)

Wait there.( Orada bekle / bekleyin / bekleyiniz.)

Emir cümlelerini kibar hale getirmek için başına veya sonuna “please” eklenir.

Open the doorplease. (Lütfen kapıyı açın)

Olumsuz emirde cülenin ba$ına “don’t” getirilir.

Don’t run in the classroom.
Sınıfta koşmayın..

Don’t enter.(İçeri girmeyin.)

Bir emri vurgulamak için cümlenin başına “Do” getirilir.

Do have some chicken. (Biraz tavuk yiyin.)

Özellikle emir söylenen kişi belertilmek istenirse cümlenin başına “you” getirilir.

You come in. (Siz içeri girin..)

Bir gruba hitap ederken “somebody, nobody, everybody ve anybody
kelimeleri kullanılarak emir verilir.

Everybody stand up.
Herkes ayaga kalksın!

Somebody close the window.
Biri pencereyi kapatsın.

Always, never” zarfları emir cümlesinin başında yer alır.

Always, come early
Daima erken gel.

Never smoke cigarette.
Asla sigara içme.

 

Okul Dersleri ve Okulların İsimlerinin İngilizce Karşılıkları

01 Mart 2015 by HoLi | No Comments | Filed in Elementary

 

Okul Dersleri İsimlerinin İngilizce Karşılıkları

 

Biology: Biyoloji

Chemistry : Kimya

Geography : Coğrafya

History: Tarih

Mathematic: Matematik

Foreign Language: Yabancı Dil

Music : Müzik

Physics :Fizik

Science : Fen 

Philosophy : Felsefe

Psychology : Psikoloji

Physical Education : Beden Eğitimi

Literature : Edebiyat

Okul İsimlerinin İngilizce Karşılıkları

College: Kolej

Kindergarten: Anaokulu

Pre-Primary School : Okul Öncesi okulu 

Polytechnic : Teknik Okul (Çeşitli teknik alanlarda eğitim veren üniversite gibi)

Primary School: İlkokul

Secondary School: Ortaokul

High School : Lise

University : Üniversite

 

İngilizce Selamlaşma (English Greeting)

28 Şubat 2015 by HoLi | No Comments | Filed in Elementary

 

İngilizce Selamlaşma (English Greeting)

İngilizce derslerimize ilk olarak gündelik hayatta kullanılan ifadelerden başlayacağız. İngilizce kelimelerin okunuşlarını parantez içinde belirrttik. Yararlı olması dileğiyle….

Selamlaşma (GREETING)

 

 • Hi : (hay) : Merhaba
 • Hello : (helo) : Merhaba
 • Good Morning : ( gud morning) : Günaydın
 • Good afternoon : (gud aftırnuun) : Tünaydın
 • Good Evening : (gud ivining) : İyi Akşamlar
 • Good Night : (gud nayt) : İyi Geceler
 • How are you? : (hav ar yu) : Nasılsınız? –> I’m fine. Thank you : (aym fayn tenk yu): İyiyim. Teşekkür ederim.
 • How is it going? : (hav iz it going) : Nasıl gidiyor?
 • What are you doing? (vat ar yu duing)? : Ne yapıyorsun?
 • Nice to meet you..  (nays tu mit you): Tanıştığımıza memnun oldum.
 • have a nice day (hev e nays dey) : İyi günler

Şimdilik bu kadar. Devamını ilerleyen konularda devam edecez.