Daily Pronunciation 10

16 Eylül 2014 by admin | No Comments | Filed in İngilizce Telaffuz Dersleri

Daily Pronunciation 10 – Pronunciation Practice For Non-native English Speakers

Daily Pronunciation Practice For Non-native English Speakers #10Free videos are just a click away

Tags:

PRESENT PERFECT TENSE

15 Eylül 2014 by admin | No Comments | Filed in İngilizce Zamanlar

1 – PRESENT PERFECT TENSE Olumlu, olumsuz ve soru şekillerini gösteren tablolar.

(+)  I, you, we, they + have verb3       he, she, it + has verb3

POSITIVEOLUMLU
I have been to Istanbul.Ben Istanbulda bulundum.
You have been late.Sen geç kaldın.
He has washed his hair.O saçını yıkadı.
She has cooked the meal.O yemeği pişirdi.
It has been very cold.Hava çok soğuk oldu.
We have had four test so far.Şimdiye dek dört test olduk.
You have written the wrong number.     Siz yanlış numara yazdınız.
They have returned from abroad.Onlar yurdışından döndüler.       
(-) I, you, we, you, they + havent verb3           he, she, it + hasnt verb3
NEGATIVEOLUMSUZ
I havent been to Paris.Ben Parisde bulunmadım.
You havent given me the key.Sen bana anahtarı vermedin.
He hasnt broken his arm.O kolunu kırmadı.
She hasnt cleaned the room.                    O odayı temizlemedi.
It hasnt bit my leg.O benim bacağımı ısırmadı.
We havent found a solution yet.Biz henüz bir çözüm bulamadık.                    
You havent made any mistake. .Siz hiç hata yapmadınız.
They havent canceled the match.   Onlar maçı iptal etmediler.    
 (?) Have I, you, you, they + verb3 ?           Has he, she, it, we verb 3 ?   
QUESTIONSORU
Have I told you lies?Ben sana yalan söyledim mi?
Have you finished your homework?                 Ödevini bitirdin mi?
Has he lost his wallet?O cüzdanını kaybetti mi?
Has she played tennis?O tenis mi oynadı?
Has it rained for an hour?Bir saat boyunca yağmur mu yağdı?
Have we paid our debts?Borçlarımızı ödedik mi?
Have you ever been to Istanbul?Siz hiç Istanbulda bulundunuz mu?               
Have they seen the film?Onlar filmi gördüler mi?
(-?) Havent I, you, we, you, they + verb3 ?    Hasnt he, she, it + verb3 ?
NEGATIVE QUESTION OLUMSUZ SORU
Havent I told you the truth?Ben sana gerçeği söylemedim mi?
Havent you read that book?Sen o kitabı okumadın mı?
Hasnt he played tennis with her?Onunla tenis oynamadı mı?
Hasnt she bought the present yet?O henüz hediyeyi almadı mı?
Hasnt it snowed since I came in?İçeri girdiğimden beri kar yağmadı mı?         
Havent we studied hard for the exam?       Sınav için yoğun çalışmadık mı?
Havent you told her the truth?Ona gerçeği anlatmadın mı?
Havent they lent you any money?Sana ödünç para vermediler mi?

Tags:

Daily Pronunciation 121

15 Eylül 2014 by admin | No Comments | Filed in İngilizce Telaffuz Dersleri

Daily Pronunciation 121 – Pronunciation Practice For Non-native English Speakers

Daily Pronunciation 121 – English Lesson – Learn & Enjoy ItFunny blooper videos are here

Tags: