The Simple Past Tense ve The Present Perfect Karşılaştırması

25 Ekim 2014 by admin | No Comments | Filed in Intermediate

 

chart 256x2521 The Simple Past Tense ve The Present Perfect KarşılaştırmasıSeviye : INTERMEDIATE - Orta Seviye

 

uye listesi21 The Simple Past Tense ve The Present Perfect Karşılaştırması Konu : Simple T. & Present Perfect Tense

The Simple Past Tense ve The Present Perfect Karşılaştırması

Şimdi "The Simple Past Tense" ile "The Present Perfect Tense"i karşılaştıralım.

A) Geçmişte bir işin ne zaman yapıldığı önemli ise "The Simple Past Tense" kullanılır. Bu geçmiş zaman, çok eski bir tarih olabileceği gibi, bir dakika öncesi de olabilir.

B) Geçmişte bir işin, konuştuğumuz ana kadar yapılıp yapılmadığı önemli ise "The Present Perfect Tense" kullanılır. Bu iş, çok eskiden yapılmış veya yeni yapılmış olabilir. Hiç bir zaman sınırlaması yoktur.

Şimdi bu iki "Tense"i bir örnekle karşılaştıralım.

Have you washed my shirt? (The Present Perfect Tense)
Gömleğimi yıkadın mı?

Yes, I have washed your shirt. (The Present Perfect Tense)
Evet, gömleğini yıkadım.

Gömleğe dokundunuz ve ıslak olduğunu farkettiniz. Şimdi tekrar soruyorsunuz.

When did you wash it? (The Simple Past Tense)
Onu ne zaman yıkadın?

I washed it two hours ago. (The Simple Past Tense)
İki saat önce yıkadım.

 

Future Tenses – Gelecek Zaman (Going To – Will)

25 Ekim 2014 by admin | No Comments | Filed in Pre-Intermediate

chart 256x2520 Future Tenses   Gelecek Zaman (Going To   Will) Seviye : Elementary – Başlangıç Üstü

uye listesi20 Future Tenses   Gelecek Zaman (Going To   Will) Konu : Future Tenses

The Future Tense/Gelecek Zaman

İngilizcede geleceği anlatmak için will ve be going to kullanılır. Be going to önceden tasarlanmış ve yapmaya karar vermilmiş olayları anlatmakta kullanılır. Will ise önceden tasarlanmadan yapılan işleri anlatır.

Bazı Zamanı Bildiren kelimeler

tomorrow: yarın

next…: gelecek

next week: gelecek hafta

 

later: daha sonra

soon: çok geçmeden

in a few minutes: bir iki dakikya kadar

Olumlu Şekli (going to)

Özne+am/is/are+going to +fiil

I am going to buy a toy next week.

I am going to play tennis tomorrow.

Olumlu Şekli (will)

Özne+will+fiil

I will take an aspirin.

He will lock the door before leaving.

Olumsuz Şekli(going to)

Özne+am/is/are+not+going to+fiil

I am not going to learn Japanese next year.

He isnt going to ask question.

Olumsuz Şekli(will)

Özne+wont+fiil

I wont call you again.

They wont come to Turkey this year, they havent got enough money.

Soru Şekli(going to)

Am/is/are+özne+going to+fiil

Are you going to play basketball this year?

Is the teacher going to give a test next lesson?

Soru Şekli(wiil)

will Başa gelir.

Will Can buy a jacket for him?

Will the teacher leave as soon?

Tags:

Have got / Has got – Sahiplik

24 Ekim 2014 by admin | No Comments | Filed in Pre-Intermediate

chart 256x2519 Have got / Has got   Sahiplik Seviye : Elementary – Başlangıç Üstü

uye listesi19 Have got / Has got   Sahiplik Konu : Have got / Has got

Have/has got Türkçede sahip olmak anlamındadır. Sahip olduğunuz bir şeyi ifade etmek için kullanılır. Aşağıda şahıslara göre nasıl kullanıldığını inceleyin. POSITIVE (OLUMLU)

I have got a car. You have got a car. He has got a car. She has got a car. It has got a car. We have got a car. They have got a car. NEGATIVE (OLUMSUZ) I havent got a car. You havent got a car. He hasnt got a car. She hasnt got a car. It hasnt got a car. We havent got a car. They havent got a car. QUESTION (SORU) Have I got a car? Have you got a car? Has he got a car? Has she got a car? Has it got a car? Have we got a car? Have they got a car? ● DİKKAT! – I have got a car. (Bir arabam var.) Türkçeye çevirirken genelde Bir arabaya sahibim şeklinde çevirmeyiz. İki dil arasındaki bu farklılık bazen İngilizceyi yeni öğrenenler için sorun teşkil edebilir. Şöyle ki Benim iki kızkardeşim var cümlesini İngilizceye çevirmek isteyen bir kişi, var kelimesine aldanarak there is/are kalıbını kullanabilir ve tabi ki yanlış olur. O yüzden cümlenin sahiplik anlamı içerip içermediğine bakılmalıdır. – She has got two sisters. (Onun iki kızkardeşi var veya o iki kızkardeşe sahiptir) – We have got many pens. (Bizim çok kalemimiz var veya biz çok kaleme sahibiz)

Have/has got veya sadece have/has Değişik metinlerde farklı kullanımlara rastlayabiliriz. Özellikle İngilterede kullanılan İngilizcede have/has got daha sık kullanılır. – I have got a sister. – I have a sister. Bu iki cümle arasında anlam olarak fark yoktur. Ancak olumsuz ve sorularda durum aynı değildir. (+) I have got a book. (-) I havent got a book. (?) Have I got a book? (+) I have a book. (-) I dont have a book. (?) Do I have a book? YANLIŞ KULLANIMLAR İki farklı kullanım birbiriyle karıştırılırsa gramatik açıdan hatalı olur. Examples: A: Have you got a pencil? B: No, I havent. (doğru)      No, I dont. (yanlış) A: Do you have any money? B: No, I dont. (doğru)      No, I havent. (yanlış)

 

Tags: