Future Perfect Tense (I will have perfected …)

31 Ekim 2014 by admin | No Comments | Filed in Intermediate

chart 256x2534 Future Perfect Tense (I will have perfected ...) Seviye : Intermediate – Orta Düzey

uye listesi34 Future Perfect Tense (I will have perfected ...) Konu : Future Perfect Tense

Diğer tüm future formlarda olduğu gibi, Future Perfect Tense de when while before after by the time as soon as if unless gibi zaman kelimeleriyle kullanılamaz. Bu derste kullanılan tüm zaman kalıpları italik yazılmıştır.

EXAMPLES: I am going to see a movie when I have finished my homework. Doğru (Dersimi bitirince bir film seyredeceğim.) I am going to see a movie when I will have finished my homework. Yanlış

FORM Future Perfect [WILL HAVE] + [PAST PARTICIPLE] EXAMPLE: I will have perfected my English by the time I come back from the U.S. (Amerikadan döndüğümde İngilizcemi mükemmel bir şekilde geliştirmiş olacağım.) [AM / IS / ARE] + [GOING TO HAVE] + [PAST PARTICIPLE] EXAMPLE: I am going to have perfected my English by the time I come back from the US. (Amerikadan döndüğümde İngilizcemi mükemmel bir şekilde geliştirmiş olacağım.) NOT: will veya going to kalıbıyla yaptığımız cümleler çoğu kez anlam farkına yol açmazlar. Bazı özel durumlarda iki tense birbirinin yerine kullanılamaz.

ÖRNEK TABLO  

(+) (-) (?)
I will have played Will I have played?I wont have played
You will have playedWill you have played?You wont have played
He will have playedWill he have played?He wont have played
She will have playedWill she have played?She wont have played
It will have playedWill it have played?It wont have played
We will have playedgWill we have played?We wont have played
They will have playedWill they have played?They wont have played

 

USE 1 Completed Action Before Something in the Future (Gelecekte birşeyden önce tamamlanmış eylem)  The Future Perfect expresses the idea that something will occur before another action in the future. It can also show that something will happen before a specific time in the future.    (Future Perfect tense gelecekte birşeyden önce bir eylemin olacağını ifade eder. Aynı zamanda gelecekte belirli bir zamandan önce bir eylemin olacağını ifade etmek için de kullanılır.)      EXAMPLES:    By next November, I will have received my promotion.  (Önümüzdeki Kasım ayında terfi etmiş olacağım.)    By the time he gets home, his wife is going to have cleaned the entire house.  (O eve varana kadar karısı bütün evi temizlemiş olacak.)   USE 2 Duration Before Something in the Future (Non-continuous Verbs) (Gelecekte birşeyden önceki süreç)  With Non-continuous Verbs ,we use the Future Perfect to show that something will continue up until another action in the future.    (Durağan filllerle (eylem içermeyen) bu tensei kullandığımız zaman gelecekte bir şeyin, gelecekte başka bir eyleme kadar süreceğini ifade ederiz.)    EXAMPLES:    I will have been in London for six months by the time I leave.  (Ayrılana kadar altı ay boyunca Londrada olacağım.)    By Monday, Susan is going to have had my book for a week.  (Pazartesi gününe kitabım bir hafta boyunca Susanda kalacak.)

Tags:

Past Continuous Tense – I was going to …

31 Ekim 2014 by admin | No Comments | Filed in Intermediate

chart 256x2532 Past Continuous Tense   I was going to … Seviye : Intermediate – Orta Düzey

uye listesi32 Past Continuous Tense   I was going to … Konu : Past Continuous Tense

The Past Continuous Tense  

Geçmişte devam etmekte olan işleri anlatırken bu zamanı kullanırız. Bu zamanı tek başına kullanabildiğimiz gibi bazı bağlaçlarla iki cümle halinde de kullanabiliriz. Aşağıdaki örneklerde göreceğiniz gibi bu zamanı when bağlacı getirerek Simple past tense ile kullanabiliyoruz.

Olumlu Şekli

Özne+was/were+fiil+ing

I was studying maths all day yesterday.

(Dün bütün gün matematik çalışıyordum.)

When we heard the explosion we were watching Tv.

(Patlamayı duyduğumuz zaman Tv seyrediyorduk.)

Olumsuz Şekli

Özne+wasnt/werent+fiil+ing

I wasnt dancing all night, I was studying.

(Bütün gece dans etmiyordum, ders çalışıyordum.)

You werent eating your dinner when the visitors arrived.

(Konuklar geldiğinde sen yemek yemiyordun.)

Soru Şekli

Was/were+özne+fiil+ing

Was Mr. Green working in the field when you saw him?

(Sen Bay Greeni gördüğün zaman o tarlada mı çalışıyordu?)

Were you wearing your trousers when you went to the party?

(Partiye gittiğin zaman beyaz pantolonunu mu giymiştin?)

 

Tags:

Past Perfect Continuous Tense – I had been going to …

30 Ekim 2014 by admin | No Comments | Filed in Intermediate

chart 256x2531 Past Perfect Continuous Tense   I had been going to … Seviye : Intermediate – Orta Düzey

uye listesi31 Past Perfect Continuous Tense   I had been going to … Konu : Past Perfect Continuous

Bu tense aynı Present Perfect Continuous Tensede olduğu gibi geçmişte yaşanan ve belirli bir süreci kapsayan eylemleri anlatmak için kullanılır. Fakat bu tensei kullanmamız için geçmişte yaşanan ve bir süre devam eden eylemin, başka bir eylemden önce yaşanmış olması gerekir.    FORM Past Perfect Continuous    [HAD BEEN] + [VERB+ing]    EXAMPLES:    I had been waiting there for two hours before she finally arrived.  (O vardığında orada iki saattir otobüs beklemekteydim.)    She had only been studying English for two years before she got the job.  (İşe girmeden önce sadece iki yıl boyunca İngilizce çalışmıştı.)    ÖRNEK TABLO  

(+) (-) (?)
I had been playing Had I been playing?I hadnt been playing
You had been playingHad you been playing?You hadnt been playing
He had been playingHad he been playing?He hadnt been playing
She had been playingHad she been playing?She hadnt been playing
It had been playingHad it been playing?It hadnt been playing
We had been playingHad we been playing?We hadnt been playing
They had been playingHad they been playing?They hadnt been playing

 USE 1 Duration Before Something in the Past            (Geçmişteki bir şeyden önceki süreç)

We use the Past Perfect Continuous to show that something started in the past and continued up until another time in the past. For five minutes and for two weeks are both durations which can be used with the Past Perfect Continuous. Notice that this is related to the Present Perfect Continuous however, the duration does not continue until now. (Past Perfect Continuous Tense, geçmişte bir eylemin başladığını ve geçmişte yaşanan başka bir eyleme kadar devam ettiğini ifade etmek için kullanılır. Beş dakika boyunca veya iki hafta boyunca gibi zaman ifade eden kalıplar bu tense ile kullanılabilir. Dikkat ederseniz bu tensein kullanımı Present Perfect Continuous tensin kullanımına yakındır, fakat bu tensede bahsedilen eylem bu güne kadar sürmemektedir.) EXAMPLES: They had been talking for over an hour before Tony arrived. (Tony varmadan önce bir saatten fazla bir süredir konuşmaktaydılar.) She had been working at that company for three years when it went out of business. (Şirket batmadan önce üç yıldır orada çalışmaktaydı.) James had been teaching at the University for more than a year before he left for Asia. (James Asyaya gitmek için ayrılmadan önce bir yıldan fazla bir süredir Üniversitede eğitim veriyordu.)

USE 2 Cause of Something in the Past (Geçmişteki bir şeyin nedenini belirtmek için) Using the Past Perfect Continuous before another action in the past is a good way to show cause and effect. (Bu tense ayrıca yaşanan bir eylem veya durumun sebebini belirtirken kullanılır.) EXAMPLES: Jason was tired because he had been jogging. (Jason yorgundu, çünkü yürüyüş yapmıştı/yapmaktaydı.) Sam gained weight because he had been overeating. (Sam kilo aldı çünkü çok yiyordu/yemekteydi.)

Tags: